“Ze maken onze honing. Red de bijen”. “En waar moeten wij dan geld aan verdienen?”

Verbod pesticiden tegen slachting onder bijen

Als reactie op de zorgen over de afnemende bijenpopulatie heeft de Europese Commissie op 29 april voor twee jaar een verbod ingesteld op bestrijdingsmiddelen die als schadelijk voor deze insecten worden beschouwd.

Gepubliceerd op 30 april 2013 om 15:27
“Ze maken onze honing. Red de bijen”. “En waar moeten wij dan geld aan verdienen?”

Vijftien van de 27 lidstaten steunden de Commissie. Dat was voldoende om het gebruik van drie "neonicotinoïden" op gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn, in de hele EU een halt toe te roepen.

Het Britse dagblad The Independent, dat voor het verbod lobbyde, merkt op dat het Verenigd Koninkrijk tegenstemde, omdat er niet genoeg wetenschappelijk bewijs zou zijn om het te steunen.

De krant wijst er echter op dat "in meer dan dertig afzonderlijke wetenschappelijke studies een verband is geconstateerd tussen het gebruik van de neonicotinoïden […] en het slinkende aantal bijen” en dat het voorstel om deze insectenverdelgers te verbieden “was gebaseerd op een onderzoek uit januari van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid, waaruit bleek dat de bestrijdingsmiddelen wel degelijk een gevaar voor de gezondheid van de bijen vormden".

Het dagblad erkent dat de wetenschappelijke wereld verdeeld is over het verbod. Professor Lin Field, hoofd Biochemie en Gewasbescherming bij Rothamsted Research, vreest dat het besluit is genomen onder druk van "politieke lobbyisten" en dat regeringen daardoor andere factoren over het hoofd zouden kunnen zien. Dr. Lynn Dicks, onderzoekster aan de Universiteit van Cambridge, zegt daarentegen dat de uitslag van de stemming "een overwinning [betekent] voor het voorzorgsbeginsel dat aan milieuregelgeving ten grondslag moet liggen".

De Daily Telegraph meldt dat sommige waarnemers in de agrarische sector bang zijn voor onbedoelde consequenties van het verbod. Boeren zouden bijvoorbeeld oudere bestrijdingsmiddelen, die nog schadelijker voor gewassen en andere diersoorten zijn, kunnen gaan gebruiken.

The Times verdedigt het verbod echter in een commentaar. Volgens de krant zal het leiden tot een beter inzicht in wat er met de bijen gebeurt:

Dankzij het moratorium kunnen we ongetwijfeld meten of de bijenkolonies zich herstellen wanneer er geen neonicotinoïden worden gebruikt. Tevens biedt het ons de gelegenheid om de andere mogelijke oorzaken van de bijensterfte grondig te onderzoeken en een goed doortimmerde strategie te bedenken om de bijenstand weer op peil te brengen.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp