Eurogrupa oraz MFW doszły do porozumienia w sprawie redukcji greckiego długu do poziomu 124% PKB przed rokiem 2020. Kompromis, wart 40 mld euro, zostanie sfinansowany dzięki obniżce stóp obligacji, wydłużeniu terminu ich zapadalności oraz programowi skupowania greckich długów po obniżonej cenie. W najbliższych tygodniach Grecja otrzyma także kolejną transzę pomocy w wysokości 43.7 mld euro.

Cover

Pierwszy uśmiech – Ta Nea

Premier regionu Katalonii i szef nacjonalistycznej, centroprawicowej partii Convergencia i Unió (CiU), który 25 listopada nie uzyskał bezwzględnej większości w wyborach, proponuje lewicowej separatystycznej Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Socjalistycznej Partii Katalonii (PSC) zawarcie paktu rządowego umożliwiającego przeprowadzenie referendum w sprawie niepodległości regionu. Wydaje się jednak, że nie będzie to łatwe, ponieważ ERC sprzeciwia się polityce oszczędności prowadzonej przez CiU.

Cover

Mas apeluje do ERC i do PSC o zawarcie paktu – La Vanguardia

Mark Carney, były kanadyjski bankier z Goldman Sachs, dostał nominację na szefa Banku Anglii jako następca Mervina Kinga, który przeszedł na emeryturę. Carney, pierwszy niebrytyjski prezes instytucji liczącej sobie 318 lat, został wybrany do sprawowania tej funkcji, ponieważ – jak pisze dziennik gospodarczy – „nie był uwikłany w niekonsekwentne działania” Banku Anglii na początku kryzysu finansowego.

Cover

Kanadyjczyk przejmuje władzę w Banku – Financial Times

Około 2 000 rolników przybyłych z 15 krajów do Brukseli demonstrowało przeciwko zbyt niskiej, ich zdaniem, cenie mleka. Demonstranci oblali 15 000 litrami mleka budynek Parlamentu Europejskiego, w którym eurodeputowani obradowali na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zakładającej zmniejszenie dopłat dla producentów. Siły porządkowe, które też zostały oblane mlekiem, użyły pałek i gazu łzawiącego.

Cover

Mleko kontra gaz łzawiący – De Standaard

Europejski Urząd Policji podejmie współpracę z „niezwykłą koalicją firm prywatnych i NGO-sów” w walce z internetową sprzedażą materiałów pornograficznych z udziałem nieletnich. Google, Visa, PayPal, Missing Children Europe czy amerykański Centre for Missing and Exploited Children będą współdziałać w tej sprawie – walkę z tym procederem utrudniają nowe formy płatności, takie jak telefon komórkowy czy bankowe karty pre-paidowe.

Cover

Europol poluje na handlujących dziecięcą pornografią – Trouw

Węgierski parlament przyjął ostatecznie nową ordynację wyborczą, która znosi automatyczną rejestrację obywateli na listach wyborczych i ogranicza dostęp partii politycznych do mediów podczas kampanii wyborczej w 2014. Za tekstem ustawy głosował tylko Fidesz, partia premiera Orbána.

Cover

Fidesz ogranicza prawo do głosowania – Népszava

Po serii jednodniowych strajków związki zawodowe nauczycieli ogłosiły „bezterminowy strajk”, który wydaje się być najpoważniejszym problemem rządu Roberta Fico od chwili objęcia przez niego władzy w marcu tego roku. Jak się szacuje, 80% nauczycieli i pracowników szkół podstawowych, 70% – szkół średnich i 5% szkół wyższych posłuchało apelu związkowców. Ci ostatni domagają się dziesięcioprocentowej podwyżki płac, podczas gdy rząd proponuje tylko pięć procent.

Cover

Rząd w obliczu pierwszej wielkiej demonstracji pracowniczej – Hospodárske Noviny