Cover

Szczyt klimatyczny w Kopenhadze (COP 15) przynosi już skutki ‒ cena europejskich praw do emisji gazów cieplarnianych (CO2) maleje, zauważa duński dziennik Politiken. Tuż po zamknięciu obrad, 21 grudnia, cena ta spadła poniżej 13 euro za tonę, czyli osiągnęła najniższy poziom od pół roku. Wzięło się to z braku porozumienia w sprawie ograniczenia o 30% (zamiast ustalonych 20%) emisji CO2 w Unii w 2015 r. w stosunku do roku 1990. Tym samym inwestowanie w energię odnawialną stało się mniej opłacalne. By daleko nie szukać, duński inwestor Klimainvestpostanowił zrezygnować z dużego projektu, w który miał być zaangażowany Bank Światowy, prowadzącego do ograniczenia emisji CO2 w Mołdawii o 5 milionów ton rocznie.