Cover

„Grecja, Hiszpania, Cypr… UE planuje pakiet ratunkowy XXL”, zapowiada Financial Times Deutschland. Hamburska gazeta finansowa ujawnia, że politycy strefy euro przygotowują większy pakiet ratunkowy, niż pierwotnie planowano, aby pomóc „wrażliwym dzieciom” strefy euro. Powinien on zostać zatwierdzony do końca listopada:

Może się okazać, że zostaną wprowadzone zmiany do pakietu ratunkowego Grecji i do programu przewidzianego dla Cypru. Ponadto Hiszpania będzie być może się ubiegała o drugą transzę pomocy. Politycy chcą w ten sposób pokazać, że pakiet jest rozwiązaniem globalnym, które ma pozwolić osiągnąć cel, do którego wszystkie dotychczasowe wysiłki prowadziły, jakim jest przezwyciężenie kryzysu.

FTD przypomina, że – jak zauważył Spiegel – powstała dziesięciomiliardowa dziura budżetowa w drugim pakiecie ratunkowym Grecji (do 2014 r.), a w Portugalii polityka cięć budżetowych już osiągnęła swój maksymalny poziom. Na pierwszej stronie Kleine Zeitung z Grazu, która również powołuje się na Spiegla, można zobaczyć dwójkę z dwunastoma zerami odnoszącą się do funduszu Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM). Jego kapitał ma wynieść 2 bln euro zamiast pierwotnie planowanych 500 mld. Dzięki temu będzie w stanie uratować duże kraje, takie jak Włochy czy Hiszpania.

EFSF, fundusz poprzedzający EMS, będzie służył za wzór. Dysponuje on narzędziami pozwalającymi funduszom europejskim pokryć tylko bardzo ryzykowne straty. Reszta powinna pochodzić od prywatnych wierzycieli, dla których ryzyko będzie mniejsze. Jednak ten scenariusz się nie sprawdził z EFSF ze względu na brak prywatnych inwestorów.