Cover

Organizacje biznesowe apelują do rządu o niewiązanie się przez Polskę porozumieniem o jednolitym europejskim patencie. Podkreślają, że „rozwiązania zawarte w systemie jednolitego patentu stawiają w uprzywilejowanej sytuacji państwa wysoko rozwinięte pod względem technologicznym”. Dla krajów takich jak Polska – które dopiero budują gospodarkę opartą na wiedzy – okażą się one „bardzo kosztowne” i ryzykowne. Kampania wydaje się skuteczna, ponieważ „rząd zaczyna się w tej sprawie wahać”.