Cover

„Belgia zaatakowana w sprawie Romów”, donosi na pierwszej kolumnie Le Soir. Dziennik ujawnia, że Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka zamierza złożyć w Europejskiej Komisji Praw Gospodarczych i Społecznych – która jest organem Rady Europy– skargę na postępowanie trzech regionów belgijskich wobec „ludzi podróży” (francuska nazwa Romów zakorzenionych w Europie Zachodniej – red.). Chodzi o, jak precyzuje gazeta, „niewystarczającą liczbę miejsc przeznaczonych na obozy Romów, o zbyt częste ich wysiedlanie, a także o odmowy uznania przyczep kempingowych za miejsca zamieszkania”. Gdyby Rada Europy potępiła te praktyki, Belgia byłaby wezwana (ale nie zobowiązana) do zmodyfikowania swojego prawa i postępowania.