Cover

Cypr i międzynarodowi pożyczkodawcy (UE, EBC, MFW) doszli do porozumienia w poniedziałek z rana w sprawie planu ratunkowego wartego 10 miliardów euro, dzięki któremu da się uniknąć bankructwa wyspy i jej wyjścia ze strefy euro.

Zakłada on m. in. opodatkowanie akcji, obligacji i lokat bankowych na wyspie, co miałoby wygenerować 4,2 mld euro dochodu dla państwa oraz restrukturyzację cypryjskiego sektora bankowego: depozyty (powyżej 100 tys. euro) Bank of Cyprus, największego banku kraju, który ma wielu rosyjskich klientów, zostaną opodatkowane na poziomie 30%.

Z kolei bank Laiki, drugi pod względem wielkości w kraju, zostanie po prostu zamknięty. „Oddziały banków powinny zostać ponownie otwarte we wtorek, ale zostanie wprowadzone ograniczenie dotyczące wypłat z bankomatów i kas, aby uniknąć ‘ucieczki kapitału’, czyli wypłacenia wszystkich oszczędności przez klientów”, tłumaczy gazeta.

Nowego planu nie będzie musiał tym razem zatwierdzać cypryjski parlament. Będzie go jednak musiały zaakceptować parlamenty kilku krajów strefy euro, w tym Niemiec.