Cover

Jak wynika z raportu OECD, spośród 34 krajów członkowskich organizacji różnice w dochodach najszybciej rosną w Szwecji.

Gazeta podkreśla, że Szwecja nadal mieści się w pierwszej dziesiątce najbardziej egalitarnych państw:

wprawdzie poziom życia większości Szwedów podniósł się w ostatnich dziesięcioleciach, ale różnice w dochodach szybko rosną.[…] Szwecja jest krajem, w którym najbardziej wzrosło od 1995 r. względne ubóstwo [z 4% do 9%]; kraj spadł z pierwszego na czternaste miejsce w rankingu, ale nadal plasuje się poniżej średniej dla OECD (11% społeczeństwa żyjącego we względnym ubóstwie)

Według gazety ten negatywny trend „dał się odczuć na przełomie stuleci”. Dotknął on głównie

ludzi chorych, bezrobotnych i emerytów, którym żyje się dzisiaj gorzej niż w 2006 r.; ich świadczenia nie wzrosły, a w niektórych przypadkach zostały nawet zmniejszone, ponadto nie skorzystali oni z obniżki podatków wprowadzonej przez rząd [Fredrika] Reinfeldta.