Cover

Europejscy ministrowie spraw zagranicznych zatwierdzili 17 grudnia otwarcie rozmów w sprawie akcesji Serbii do UE. Międzyrządowa konferencja odbędzie się 21 stycznia.

„Pod koniec procesu negocjacyjnego z UE Serbia będzie musiała podpisać porozumienie z Kosowem w sprawie pełnej normalizacji stosunków”, zauważa Politika, podkreślając, że Hiszpania, która najpierw była przeciwna temu warunkowi, przychyliła się potem do stanowiska niemieckiego i brytyjskiego.

Dziennik odnotowuje również, że negocjacje będą mogły być zamrożone, jeśli okaże się, że w pracach Belgradu obejmujących rozdział 23, dotyczący aparatu sądowego i praw podstawowych, oraz 24, odnoszącego się do wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa i wolności, „występują poważne opóźnienia”.