Jakie mniejszości narodowe są najliczniej reprezentowane w poszczególnych krajach europejskich? Były premier Szwecji, Carl Bildt, zamieścił niedawno na Twitterze mapę, na której flagami oznaczono narodowość najliczniejszej grupy imigrantów w danym kraju.

Mapa, którą najpierw opublikował portal Reddit pokazuje, że Turcy są największą mniejszością w pięciu państwach (Niemcy, Austria, Holandia, Dania i Bułgaria). Jak zauważa rumuński Adevărul, drugie miejsce zajmują ex aequo Polacy i Rosjanie.

Adevărul pisze, że na trzecim miejscu są Rumuni i wskazuje na długą historię osadnictwa na terenie Węgier oraz na masową emigrację do Hiszpanii i Włoch. Jak zaznacza rumuński dziennik, opublikowana przez premiera Szwecji mapa pozwala zrozumieć napięcia społeczne, o których w roku ubiegłym wielokrotnie pisały na pierwszych stronach europejskie gazety.

Tłum. Agata Wissuwa