Lorenzo Ferrari.

27 maja Komisja Europejska zaprezentowała swój plan rozmieszczenia w Europie do 2016 r. 40,000 azylantów.

Powyższa mapa ilustruje wynik badania przeprowadzonego przez Daniela Thyma z Uniwersytetu w Konstancji (Niemcy). Thym postanowił przełożyć niemiecki model dystrybucji azylantów w poszczególnych landach na kraje europejskie, zachowując przy tym identyczne kryteria, to jest biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i poziom życia.

Tę idealną dystrybucję uchodźców porównał następnie z rzeczywistymi danymi o liczbie przyznanych azylów (w 2013 r., dane za rok 2014 znaleźć można tu).

Ciemniejszy słupek oznacza rzeczywiste dane z 2013 r., jaśniejszy – idealną kwotę. Kraje zaznaczone kolorem zielonym udzielają, zgodnie z badaniem, schronienia zbyt wielu uchodźcom, a fioletowym – wręcz przeciwnie. Wśród najbardziej „wielkodusznych” państw znalazły się między innymi: Szwecja, Austria, Węgry i Bułgaria.