Cover

„Jean-Claude Trichet domaga się powołania europejskiego ministra finansów, jako ‘strażnika’ euro, i broni idei konfederacji, która prowadziłaby długoterminową politykę podatkową”, obwieszcza już w tytule El Mundo. Na Spotkaniach Gospodarczych, które miały miejsce w Aix-en-Provence 10 lipca, prezes Europejskiego Banku Centralnego zaapelował o ustanowienie wspólnej polityki fiskalnej z „ministerstwem i ministrem federalnym”. Madrycki dziennik wyraża pogląd, że „trudności, jakie się pojawiły przy okazji przyjęcia drugiego planu ratunkowego dla Grecji, pokazały ponad wszelką wątpliwość, iż jak najszybciej trzeba wzmocnić zarządzanie gospodarką UE”. I dodaje: „Recepta na kryzys Europy brzmi: więcej Europy”. El Mundo nie sądzi, by propozycja Tricheta została przyjęta, ponieważ pozwoliłaby ujednolicić dług publiczny dwudziestu siedmiu krajów członkowskich i położyć tym samym kres atakom spekulantów na najsłabsze gospodarki strefy euro.