„Europejski Trybunał Sprawiedliwości karze „turystykę zasiłkową”, pisze na pierwszej stronie dziennik Les Echos, który przypomina, że „wniosek do Trybunału złożyła Rumunka Elisabeth Dano”, której niemiecki urząd pracy odmówił zasiłku, mimo że „od 2010 r. mieszka z córką u siostry w Lipsku”. Dziennik dodaje, że –

Cover

turystyka zasiłkowa od dwóch lat jest tematem debaty europejskiej. Krajem najbardziej zainteresowanym jest Wielka Brytania, gdzie kwestia ta stanowi jedną z głównych linii ataku premiera Davida Camerona, który chce renegocjować warunki członkostwa Wielkiej Brytanii w UE. Ale także Niemcy, Holandia czy Austria ostatnimi czasy wyrażały swoje niezadowolenie w związku z europejskimi migrantami, którzy wykorzystują ich systemy opieki społecznej. Belgia wydaliła ze swojego terytorium imigrantów z państw członkowskich, którzy szukali pracy i zostali uznani za „niepotrzebne obciążenie”, co przypomina uzasadnienie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Dano.

„Władze mają prawo odmówić zasiłku Hartz-IV obywatelom Unii Europejskiej*, głosi nagłówek w Die Welt , który uznał decyzję ETS za „sprawiedliwą”. Niemiecki dziennik podkreśla, że –

Cover

obywatele Unii nadal mogą szukać pracy w całej Europie i, jeżeli ją stracą, będą mieli prawo do pomocy społecznej przysługującej w kraju, gdzie byli zatrudnieni. Jest to jak najbardziej sprawiedliwe. Byłoby jednak niesprawiedliwością, gdyby bogate kraje Północy miały de facto odgrywać rolę pomocy społecznej dla całej Unii. Sędziowie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości usankcjonowali prawnie tę zasadę.

The Daily Telegraph zauważa z kolei, że „po tym historycznym orzeczeniu europejskim turystom zasiłkowym grozi wydalenie do ojczystego kraju ”. Dziennik przypomina, że to jedna z kluczowych kwestii w toczącej się w Wielkiej Brytanii debacie publicznej

Cover

David Cameron dostał wiatr w żagle po tej decyzji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Premier Wielkiej Brytanii z entuzjazmem przyjął orzeczenie, nazywając je „krokiem w dobrym kierunku” i rozwiązaniem „zdroworozsądkowym”. Złożywszy wcześniej propozycję referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, teraz obiecał, że znacząco ograniczy imigrację i będzie bezwzględny jeżeli chodzi o turystykę zasiłkową.