„Portugalia otrzymywała dziennie 9 mln euro przez 25 lat”

Opublikowano w dniu 30 maja 2013 o 10:47

Cover

Według opublikowanego dziś opracowania, Portugalia otrzymała z funduszy europejskich blisko 81 mld euro od chwili wejścia do Unii Europejskiej w 1986 r. do 2011 r. Fundusze europejskie pozwoliły na zrealizowanie inwestycji sięgających 156 mld euro, czyli dwukrotnie przewyższających kwotę z planu ratunkowego przyznanego Portugalii przez „trójkę” (EBC, EU, MFW).
Niemniej, jak zauważa Diário de Notícias, inwestycje te spowodowały wzrost zadłużenia kraju. Dziennik przyznaje jednak, że unijne pieniądze przyczyniły się również do rozwoju Portugalii i sporządza listę najważniejszych osiągnięć, takich jak

9 468 km nowych dróg; 2 353 km linii kolejowych; most Vasco da Gama; pięć nowych stadionów piłki nożnej; 9 szpitali, 622 szkoły i 248 oczyszczalni ścieków; przeszkolenie zawodowe blisko 1 mln młodych ludzi i wprowadzenie karty użytkownika w publicznej służbie zdrowia.

Newsletter w języku polskim

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat