Data Odzyskiwanie po zakończeniu korony

Sprawdzamy jak unijne kraje wsparły biznesy w czasach pandemii

Koronawirus zabierze z PKB we wszystkich unijnych krajach średnio 8,3 proc. PKB. Choć za rok już po recesji ma nie zostać ani śladu. Przejrzeliśmy programy pomocowe w różnych krajach. Najwięcej zyskali najwięksi - linie lotnicze i korporacje międzynarodowe.

Opublikowano w dniu 21 sierpnia 2020 o 17:45

Austria

Kilka dni temu Komisja Europejska wydała zgodę na wsparcie dla dwóch projektów badawczych związanych z koronawirusem. Firma Apeptico otrzyma dotację 840 tys. euro, a Panoptes 1,2 mln euro, pieniądze zostaną wydane na badania nad dwoma lekami dla pacjentów z koronawirusem. Austryjacki program pomocy przedsiębiorcom jest wart 8 mld euro, na co mogą liczyć: odszkodowanie w wysokości 75 proc. kosztów stałych za trzy miesiące. Dla małych i średnich firm rząd austriacki naszykował gwarancje na kredyty obrotowe, 100 proc. gwarancji na pożyczki do 500 tys. euro, ale uwaga firmy z sektora - rolnictwa, rybołówstwa mają ograniczenie do 100-120 tys. euro. Kto potrzebuje wyższą pożyczkę - do wysokości 25 mln euro dostanie 90 proc. gwarancji.

Belgia

Komisja Europejska pod koniec czerwca zatwierdziła program w wysokości 21 mln euro na wsparcie produkcji produktów medycznych, sprzętu, technologii i surowców związanych z koronawirusem w regionie flamandzkim. W maju rząd belgijski przekazał 25 mln EUR na wsparcie badań i rozwoju związanych z koronawirusem w Walonii. W kwietniu na ten sam cel firmy z regionu Brukseli dostały 4 mln euro. 

Inne branże dostały w sumie 780 mln euro w formie pożyczek. Belgijski przeznaczył 903 mln euro na ubezpieczenia kredytów kupieckich, który ma chronić firmy przed ryzykiem braku płatności przez swoich klientów. Przedsiębiorstwa eksportowe dostały 500 mln euro w formie gwarancji. 

Bułgaria

Bułgarski program na wsparcie średnich firm ma wartość 102 mln euro. Będzie on miał formę dotacji bezpośrednich w wysokości do 75 tys. euro na przedsiębiorstwo i będzie dostępny dla firm działających we wszystkich sektorach, z wyjątkiem podstawowej produkcji i przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury, leśnictwa oraz sektora finansowego i gier hazardowych. Jeszcze w maju ruszył program o wartości 88 mln euro na dotację bezpośrednie dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Sektor MŚP może też liczyć na gwarancje od Bułgarskiego Banku Rozwoju w wysokości 255 mln euro. Wszyscy przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o dopłaty do wynagrodzeń, na ten cel rząd przeznaczył 770 mln euro, a firmy dostają dopłaty w wysokości do 60 proc. kosztów wynagrodzeń. 

Newsletter w języku polskim

Cypr

Rząd cypryjski przeznaczył 106 tys. euro na bezpośrednie dotacje dla wydawców prasy. Linie lotnicze dostały 6,3 mln euro. Dotacja dla jednej firmy nie może przekroczyć 800 tys. euro i zależy od obłożenia danej linii, a korzystać mogą przewoźnicy obsługujący loty do i z wyspy. 

Sektor mikroprzedsiębiorstw dostał 100 mln euro na dotacji bezpośrednie, ale z zastrzeżeniem że do wysokości 6 tys. euro na firmę. Kolejne 180 mln euro także dla większych firm na obniżenie oprocentowania pożyczek zaciągniętych po 1 marca. 2020 r. Rolnicy cypryjscy dostaną 1,8 mln euro jako dotację bezpośrednią.

Firmy mogą skorzystać z odroczonej płatności VAT, z budżetu przeznaczono na to 33 mln euro, odraczać można płatność należną na 10 kwietnia, 10 maja i 10 czerwca, firmy mogą zapłacić podatek do 10 listopada bez żadnych dodatkowych kosztów. 

Czechy

2,6 mln euro na dotacje bezpośrednie dla firm na Morawach. Cały program rządu czeskiego dla sektora małych i średnich firm rolniczych jest wart 36 mln euro, przedsiębiorstwa mogą starać się o umorzenie pożyczek bankowych, dotację bezpośrednią ale nie wyższą niż 100 tys. euro dla firmy. Sektor handlu i usług dostał wsparcie w wysokości 184 mln euro. Na co może liczyć przedsiębiorca - dopłata do 50 proc. czynszu za trzy miesiące (choć po warunkiem że najemca obniży stawkę o 30 proc.).

Rządowe gwarancje pożyczek dla firm do 500 pracowników to kolejne 18,5 mld euro wsparcia. Dla dużych przedsiębiorstw, których eksport przynosi co najmniej 20 proc. przychodów, przeznaczono 5,2 mld euro na gwarancję pożyczek. 

Po za tym rząd przeznaczy 37 mln euro na wsparcie inwestycji sektora małych i średnich firm na produkcję związaną z pandemią i 7 mln na badania i rozwój.  

Chorwacja

W czerwcu przeznaczono 80 mln euro na wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorze morskim, transportu, podróży, infrastruktury, jako gwarancję pożyczek do 90 proc. ich wartości. 

Dla sektora kultury przeznaczono 800 tys. euro, również w formie gwarancji pożyczek, do 100 proc. ich wysokości. Mikroprzedsiębiorcy dostaną 322 mln euro jako pożyczki subsydiowane i gwarancje państwowe na kredyty. Na ratowanie rybołówstwa rząd chorwacki przeznaczy 4 mln euro, a firmy będa mogły się ubiegać o dotacje bezpośrednie. Państwo oferuje także przedsiębiorstwo z różnych branż kredyty o zerowym oprocentowaniu.

Dania

2 czerwca zatwierdzono 97 mln euro wsparcia dla firm z branży turystycznej, będą to odszkodowania za poniesione straty do 100 proc. ich wysokości od 26 stycznia do 31 maja 2020 r. Firmy medialne dostaną 32 mln euro jako odszkodowanie do wysokości 80 proc. strat z przychodów reklamowych od 9 marca do 8 lipca 2020 r. Strata będzie wyliczona na podstawie porównania do 2019 r. 

Organizatorom koncertów i wydarzeń publicznych z udziałem ponad 350 uczestników, należy się rekompensata poniesionych w tym roku strat, na to rząd duńskim przeznaczył 310 mln euro. 

Na start-upy związane z koronawirusem przeznaczono 296 mln euro, firmy mogą się ubiegać o korzystne pożyczki. 

130 mln euro przeznaczono na odroczenie płatności VAT i podatku od wynagrodzeń.

Firmy, które wykażą że w związku z pandemią ich przychody spadły o 40 proc. od marca do czerwca będą uprawnione do odszkodowania, dostaną rekompensatę za koszty stałe. Jeszcz w marcu ruszył program o wartości 1,3 mld euro, dzięki któremu osoby prowadzące działalność gospodarczą mogły dostać dotację. 

Estonia

Rząd przeznaczył 4 mln euro na bezpośrednie dotacje na pokrycie części czynszu dla firm, które wynajmują lokale w centrach handlowych. Można dostać do 25 proc. wysokości miesięcznej opłaty za okres 27 marca - 11 maja. 

Rząd przeznaczy także  1,75 mld euro na gwarancje publiczne i dopłaty do pożyczek. 

Poza tym 75,5 mln euro przeznaczono na wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem koronawirusa i będą to dotacje bezpośrednie. 

Finlandia

Pomoc dla Finnair jako podniesienie kapitału o 500 mln euro, z tego państwo obejmie nowe akcje o wartości 286 mln euro. 

Fiński program o wartości 120 mln euro, który zostanie przeznaczony na rekompensatę przedsiębiorstwom prowadzącym restauracje, bary lub kawiarnie utratę dochodów spowodowaną wybuchem wirusa koronawirusa do wysokości 15 proc. utraconych dochodów za dwa miesiące blokady w Finlandii. Pomoc ma być wypłacona do maksymalnej wysokości 0,5 mln euro. 

600 mln euro przeznaczono na wsparcie przedsiębiorstw morskich w formie gwarancji państwowych na kredyty obrotowe. 

40 mln euro na dotacje bezpośrednie dla firm działających w sektorze rolnictwa i rybołówstwa. Z tej dotacji można pokryć wynagrodzenia i czynsz. 

Francja

Rząd przeznaczy 30 mld euro na wsparcie firm w ramach pożyczek niskooprocentowanych. Dotowane pożyczki będą dostępne dla różnych branż poza sektorem finansowym. 207 mln euro na wsparcie dla branży turystycznej na pokrycie części kosztów wynagrodzeń.

Wsparcie w wysokości 5 mld euro na badania i rozwoju, testowanie i zwiększanie infrastruktury oraz produkcji produktów związanych z koronawirusem. ce.

Wypłacono także 7 mld euro pożyczki dla Air France na zapewnienie spółce płynności i 5 mld dla Renault. Dla firm z rocznym obrotem poniżej 1 mln euro i do 10 pracowników są dotacje do kosztów operacyjnych o ile ich obrót spadł  o 50 proc. w porównaniu z 2019r. 

Niemcy

Utworzono fundusz o wysokości 500 mld euro, pieniądze zostaną przeznaczone na gwarancje a także subsydiowane pożyczki. Już Komisja Europejska wyraziła zgodę na wypłatę 6 mld euro dla Lufthansy w ramach dokapitalizowania i 550 mln EUR na rzecz linii czarterowej Condor. 

Grecja

Program o wartości 500 mln euro na wsparcie osób prowadzących działalność na własny rachunek, co oznacza jednorazową płatność w wysokości 800 euro na osobę.

10 mln euro na bezpośrednie dotacje dla firm, które zajmują się uprawą roślin. 2 mld euro gwarancji na kwalifikowalne kredyty dla firm, które ucierpiały w czasie pandemii.

Węgry

23,5 mln euro na wsparcie sektora lotniczego. Pomoc publiczna przyjmie formę zwolnień ze składek od wynagrodzeń (23 proc.). 

Około 145 mln euro na zrekompensowanie dużym przedsiębiorstwom szkód poniesionych w związku z wybuchem koronawirusa - firmy będą miały prawo do odszkodowania w formie dotacji bezpośrednich. Rekompensata pokryje do 100% różnicy między wynikami operacyjnymi. Szacuje się, że ze wsparcia skorzysta około 50-100 przedsiębiorstw. 

Około 155 mln euro na wsparcie firm w formie dotacji bezpośrednich na pokrycie inwestycji przedsiębiorstw mających na celu zachowanie miejsc pracy lub tworzenie nowych miejsc pracy. 

Irlandia

250 milionów euro na wsparcie mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw dotkniętych wybuchem koronawirusa - bezpośrednie dotacje w wysokości  odpowiadających lokalnemu podatkowi od nieruchomości komercyjnych na rok 2019, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty 10 tys. euro na firmę. 

Program o wartości 200 milionów euro na wspieranie inwestycji w badania i rozwój, testowanie i produkcję produktów, które są istotne w przypadku wybuchu koronawirusa. 

Rząd oferuje także wsparcie w postaci zwrotnych zaliczek dla firm które mają spadek obrotów o co najmniej 15 proc., a ich obrót nie przekracza 500 mln euro. 

Włochy

W lipcu Komisja Europejska zatwierdziła program o wartości 1,2 mld euro na wsparcie przedsiębiorstw działających w rolnictwie, leśnictwie, rybołówstwie, akwakulturze i innych powiązanych sektorach dotkniętych epidemią koronawirusa. Wsparcie będzie miało formę bezpośrednich dotacji, zaliczek zwrotnych, ulg podatkowych i płatniczych, obniżenia lub anulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczne i socjalne, umorzenia długów i innych ułatwień płatniczych. Rząd włoski szacuje, że ze środka skorzysta ponad 1000 przedsiębiorstw. 

Dodatkowo zapisano 6,2 miliarda euro na dotacje bezpośrednie dla małych firm i samozatrudnionych dotkniętych wybuchem koronawirusa. Kwota dotacji stanowi różnicę pomiędzy obrotami z kwietnia 2020 a 2019, co najmniej 1000 euro dla osoby fizycznej i 2000 dla przedsiębiorstwa. Środek ma wesprzeć 2,6 mln małych przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych.

7,6 mld euro na program w ramach którego mają być sfinansowane dopłaty do regionalnego podatku od działalności produkcyjnej, zwolnienie z podatku miejskiego, ulgi podatkowe wspierające dostosowanie procesów produkcyjnych i miejsc pracy do nowych wymagań sanitarnych, ulgi podatkowe dla niektórych firm i osób samozatrudnionych.

Program o wartości  25 mld euro  na rekompensaty dla osób prowadzących działalność gospodarczą firm do 500 pracowników. 12 mln euro na dotacje bezpośrednie dla rolników. 

9 miliardów euro na wsparcie włoskiej gospodarki -  regiony włoskie i prowincje autonomiczne, inne organy terytorialne oraz izby handlowe będą mogły udzielać wsparcia przedsiębiorstwom każdej wielkości, w tym samozatrudnionym, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) oraz dużym przedsiębiorstwom. Będą to dotacje bezpośrednie,  gwarancje pożyczek i dopłaty do oprocentowania. 

70 mln euro na wsparcie firm działających w sektorach rolnym i rybołówstwa w regionie Kampania. 50 mln EUR na wsparcie sektorów rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa w regionie Wenecji Euganejskiej. 

30 mln euro na pożyczki o zerowym oprocentowaniu dla rolnictwa i rybołówstwa. 

Łotwa

Ramowy program pomocy o wartości 58 mln euro na dopłaty do czynszów dla firm, dodatkowo najemcy są zwolnieni z naliczania odsetek za zwłokę oraz kar umownych.

160 mln euro gwarancji pożyczkowych dla średnich i dużych przedsiębiorców, których eksport stanowi ponad 30% ich rocznych obrotów. 

250 mln euro na dokapitalizowanie linii lotniczych airBaltic., a udział państwa wzrośnie do ponad 96%. 

800 tys. euro na wsparcie organizatorów wycieczek w formie dotacji bezpośrednich. 

35,5 mln euro na wsparcie sektorów rolnictwa, rybołówstwa, żywności i szkolnej gastronomii, które borykają się z trudnościami w związku z wybuchem koronawirusa, w tym 1,5 mln euro jako pożyczki o zerowej stopie procentowej. 

Litwa

47,5 mln euro na wsparcie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją i przetwarzaniem produktów zwierzęcych, w tym 7,5 mln jako dotacje bezpośrednie i 40 mln euro jako dopłat do pożyczek. Dodatkowo w ramach dotacji bezpośrednich rząd litewski przeznaczył 12 mln euro dla producentów bydła i 18,5 mln euro dla producentów mleka, z zastrzeżeniem że nie więcej niż 100 tys. euro na jednego producenta. 

50 mln euro na wsparcie biur podróży, organizatorów wycieczek, przedsiębiorstw oferujących zakwaterowanie i catering, w formie: gwarancji i pożyczek, przy maksymalnej kwocie nieprzekraczającej 800 tys. euro na jednego beneficjenta. 

59 mln euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw działających w sektorach rolnym, spożywczym, leśnym, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa, w tym: 9 mln euro w ramach dotacji bezpośrednich, 50 mln euro  w formie gwarancji pożyczek. Oczekuje się, że z programu skorzysta około 1300 przedsiębiorstw różnej wielkości działających w tych sektorach.

10 mln euro na wsparcie instytucji i organizacji kulturalnych i artystycznych jako dotacje bezpośrednie. 

MŚP mogą się ubiegać o pożyczki i kredyty z dofinansowaniem, na ten program rząd przeznaczył 100 mln euro, kredyt może być udzielony na 72 miesiące i do 1 mln euro. 

Luksemburg

145 mln euro na gwarancję dla firm przy kredycie kupieckim. 7 mln euro dla firm produkujących materiały audiowizualne w formie bezpośrednich dotacji na 10 tys. euro. oraz preferencyjnych pożyczek do 250 tys. euro. 260 mln EUR w celu wsparcia przedsiębiorstw poważnie dotkniętych epidemią koronawirusa w formie dotacji bezpośrednich.

Malta 

W ramach programu przedsiębiorstwa otrzymają do 7500 euro na firmę na pokrycie kosztów najmu i do 7500 euro na firmę na pokrycie rachunków za energię elektryczną. Oraz rząd przeznaczy 40 mln euro na dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm. 

Holandia

77 mln euro mający na dotacje bezpośrednie dla świadczeniodawców opieki ogólnej, takich jak pielęgniarki rejonowej, opieki psychiatrycznej i pomocy społecznej.

Gwarancja pożyczki dla KLM w wysokości - 3,4 mld euro.

1,4 mld euro na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w formie bezpośrednich dotacji, do 50 tys. euro na przedsiębiorstwo.

160 mln euro na rekompensaty spadku obrotów dla firm transportowych.  

650 mln euro zostanie przeznaczone na pomoc rolnikom i handlowcom z sektora kwiaciarstwa, plantatorów ziemniaków oraz firmom specjalizującym się w ogrodnictwie na rynku usług gastronomicznych.

10 mld euro na gwarancje kredytowe dla firm. 

Polska 

449 mln euro na wsparcie badań i rozwoju oraz produkcji produktów związanych z koronawirusem, jako dotacje i pożyczki dla firm. 

9 mln euro na wsparcie przedsiębiorstw rolnych, w formie dopłat do oprocentowania pożyczek. 

5,5 mld euro na tarczę finansową dla firm, między innymi w formie pożyczek subsydiowanych o korzystnych stopach procentowych, które można spłacić do 30 września 2021 r. o ile wysokość ich nie przekracza 75 proc. faktycznych szkód poniesionych przez firmy. Oczekuje się, że z programu skorzysta około 350 000 mikroprzedsiębiorstw i 26 000 MŚP, które udokumentują spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. 

Portugalia

40 mln euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych epidemią koronawirusa w autonomicznym regionie Madery i 43 mln euro dla Azorów.

1,2 mld euro dla linii lotniczych TAP i 20 mln na pomoc firm z sektora rybołówstwa. 

140 mln na badania i rozwój związane z walką z pandemią. 

Rumunia

800 mln euro na wsparcie firm w formie kredytów dotowanych i gwarancji państwowych dla kredytów.

Słowacja

80 mln euro na wsparcie badań i rozwoju.  Program pomocy dla biznesu ma wartość 4 mld euro, w tym 200 mln na dopłaty do wynajmu lokali - do maksymalnie 50 proc. czynszu o ile właściciel obniżył stawkę o 20 proc.  Pracodawcy mogą także otrzymać zwrot część kosztów wynagrodzenia, w tym składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy. Rząd oczekuje, że środek wesprze miejsca pracy blisko 400 000 pracowników i 300 000 osób prowadzących działalność na własny rachunek.

Słowenia

Wsparcia przedsiębiorstw kwotą 222 mln euro, jako dotowanie pożyczek. 

200 mln euro dla dużych firm jako odszkodowania za straty w okresie 31 marca - 31 maja.  Rekompensata pokryje do 100% różnicy między wynikami operacyjnymi danego przedsiębiorstwa w okresie kompensacyjnym a jego wynikami operacyjnymi w okresie referencyjnym przed wybuchem koronawirusa. 

600 mln euro jako dotacje bezpośrednie i dopłaty do wynagrodzeń 

Hiszpania

Dwie transze programów pomocowych mają wartość 40 mld euro i składają się na niego zarówno gwarancje państwa dla firm jak i bezpośrednie dotacje. Zaraz po zamknięciu granic, restauracji i sklepów rząd zezwolił na wydłużenie spłaty zobowiązań podatkowych do 20 maja, a ceł do 30 maja. Na czas lockdawnu firmy zostały zwolnione ze składek obowiązkowych od wynagrodzeń nawet do 100 proc. 

Szwecja

9,5 mln euro dla firm, które obsługiwały odwołane połączenia promowe, w ramach dopłat bezpośrednich za postojowe. 3,7 mld euro odszkodowania dla innych firm za spadek obrotów, do pomocy kwalifikują się firmy które odnotowały spadek obrotów o co najmniej 30 proc. w marcu i kwietniu. Rekompensata może maksymalnie wynosić do 75 proc. kosztów stałych firmy i do 14 mln euro. 137 mln kredytu odnawialnego dla SAS. 450 mln euro dla branży hotelarskiej, restauracyjnej u handlowej - dopłaty do 50 proc. czynszu. 

Ten artykuł jest współpracą z European Data Journalism Network.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat