Reputatul scriitor şi psihiatru Ion Vianu avansează în paginile Revistei 22 o teorie interesantă şi extrem de judicioasă: "Soluţia pentru romi", în această problemă a lor care a devenit "o problemă europeană", nu va veni nici din Paris, nici din Bruxelles, şi nici măcar de la Bucureşti, ci din partea "clasei lor mijlocii", din deşteptarea lor, graţie "ieşirii din feudalitate".

"În România, există azi nu persecutarea ţiganilor, ci mai degrabă un război civil larvar, absolut ineficient (deci absurd!) şi pentru una, şi pentru cealaltă tabără, între români şi romi, scrie Ion Vianu. Nimeni nu câştigă, nimeni nu pierde războiul. Subvenţiile statului român (până una, alta, ruinat) şi ale Uniunii Europene (care a dat şi va da miliarde a căror contabilitate capătă, înainte de-a ajunge la destinaţie, contururi vagi) ajută întrucâtva, dar slab, la transformarea vieţii ţigăneşti. Schimbarea decisivă, în condiţiile date (ale respectului pentru multiculturalism), nu poate veni decât de la comunitatea romă ea însăşi şi de la clasa ei de mijloc, care începe să se formeze. Într-o zi, o masă critică de romi îşi va da seama că este exploatată şi menţinută în mizerie în primul rând de propria ei feudalitate profitoare. Această castă de împăraţi, regi şi bulibaşi – onorată de autorităţile româneşti, invitată la recepţiile de stat, care-şi cumpără bijuteriile la Paris – propune o justiţie paralelă şi o repartizare arbitrară a bogăţiilor. De fapt, casta opresivă blochează accesul romilor către o existenţă mai bună. În acea zi, a unei adevărate deşteptări etnice, romii înşişi vor realiza un mare progres. Abandonând condiţia lor mizerabilă de azi, resimţită ca o fatalitate, vor rezolva, prin propria voinţă, problema lor, o problemă europeană".

Articolul în întregime pe site-ul Revistei 22