Cover

Băncile din toată Europa se grăbesc să schiţeze noi acorduri salariale cu personalul şi conducerea înainte de sfârşitul lunii pentru a se conforma noilor norme ale UE în privinţa limitării bonusurilor.

Este de aşteptat ca salariile anuale să crească pentru personalul din bănci ca urmare a noilor reglementări ce plafonează bonusurile la nu mai mult de un salariu anual pentru angajat, sau în circumstanţe neobişnuite dublul unui salariu anual.

Noile reglementări vor intra în vigoare din ianuarie 2014, iar băncile se grăbesc să stabilească termenii de plată înainte de întâlnirile cu acţionarii şi înainte de închiderea anului financiar, care se termină în martie.