Obrázek: Presseurop, Jonathan Feinberg

Belgo-holandština se emancipuje

Ačkoliv se v obou případech jedná o nizozemštinu, tak se v Nizozemí a ve Vlámsku stejnou řečí nemluví. Slovníky se však až doteď ničím nelišily. Tuto mezeru na trhu se rozhodlo vyplnit známé nizozemské nakladatelství Spectrum.

Zveřejněno dne 10 září 2009 v 16:39
Obrázek: Presseurop, Jonathan Feinberg

Je tu nový termín, který by si měli příznivci holandštiny rychle zapamatovat: „natiolect“. Zkratka „Belg.N.“ (Belgische Nederlands neboli belgická nizozemština) už není pouhým detailem, který nalezneme ve slovníku; belgická holandština je na dobré cestě stát se plnoprávným „národním dialektem“, tedy ekvivalentem nizozemštiny, kterou hovoří Surinamci, nebo té, kterou hovoří Holanďané v Nizozemí.

Seznam belgicko-holandských slov už sestavili belgicko-nizozemští lingvisté. Ale i nizozemské slovníky před nedávnem pochopily jednu věc: nizozemština se vyvíjí podobným směrem jako angličtina, kde existují například varianty jako britská angličtina nebo americká angličtina. Nejedná se o dialekty, ale o jazykové varianty spojené s určitou zemí nebo národem.

Nizozemsko-nizozemský slovník

Tento vývoj už je po nějaký čas sledován institucí Taalunie [Nizozemská jazyková unie, mezinárodní organizace zabývající se lingvistickými otázkami] a vědeckou komunitou, nicméně vydavatelství Spectrum, které publikuje slovníky v sérii Prisma, se rozhodlo chopit iniciativy a uvedlo na trh překladové kapesní slovníky v belgo-holandštině. Ty pak obsahují termíny, které dříve neexistovaly.

Newsletter v češtině

Vydavatelství chce jít dokonce ještě dál: zamýšlí vyznačit v těchto slovnících slova v „nizozemské holandštině“ (nederlands-nederlands), která se používají pouze v Nizozemí. Holandský čtenář se tak díky slovníku dozví, že Vlámové neznají slovo „pinpas“ [bankovní karta]. Prisma uvádí, že „doposud se naše překladové slovníky do nizozemštiny zakládaly zejména na jazykové variantě obecně používané v Holandsku, což pro belgické uživatele nebylo vždycky praktické." Tito uživatelé nebudou od nynějška muset předem hledat ekvivalent slova v nizozemské holandštině. Jako příklad takových vlámských výrazů lze uvést: „academiejaar“ (akademický rok), „microgolfoven“ (mikrovlnná trouba) nebo brugpensioen (předčasný důchod), které by v překladu do holandské nizozemštiny zněly: „academisch jaar“, „magnetron“ a „VUT“ [zkratka pro Vervoegde Uittreding: předčasný důchod].

V seznamu je 4 000 belgo-nizozemských slov

Belgo-holandština je velice rozrůzněná. Ve Vlámsku existuje několik ustálených jazykových podskupin, kde se častěji setkáme s výrazy, jako „gazet“ [„deník“] či „pompier“ [požárník], vedle kterého se používají také spisovnější výrazy „krant“ a „brandweerman“ [doslovně: „muž hasící oheň]. Najdeme tu ale i celou řadu specifických, v jazyce dobře zakořeněných slov, a dokonce i kulturních pojmů, jako „vluchtmisdrijf“ [trestní čin útěku] nebo „weekenddode“ [„dopravní nehoda“, doslovně: „víkendová smrt“], které používají a kterým rozumějí pouze belgicko-holandští mluvčí. Seznam uvádí také některé alternativy – holandsko-holandská slova a jejich ekvivalenty v belgo-holandštině – které vybízejí k multijazykovému žonglérství.

Nová verze kapesního výkladového slovníku Prisma obsahuje přibližně 1 800 belgo-holandských slov, sestavených na základě známého RBBN. Zhruba 1 200 vybraných slov bylo použito v překladových slovnících. „Belgo-holandština postoupila do stádia dospělosti jako varianta nizozemštiny,“ říká profesor Martin. „Tento ‚národní dialekt‘ se ocitá ve stejné rovině s holandskou či surinamskou nizozemštinou. Všichni pomalu začínají tuto jazykovou rovnost mezi různými variantami akceptovat. Nizozemština je teď jako trojnožka.“

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma