Bulharům a Rumunům se konečně otevírá trh práce

Zveřejněno dne 23 srpna 2012 v 13:18

„Po kontroverzi vyvolené letos v létě vyklizením romských tábořišť se vláda snaží situaci uklidnit,“ píše Le Monde. Vláda kritizovaná pro svou represivní politiku vůči Romům – pocházejícím především z Rumunska a Bulharska - se rozhodla zaujmout smířlivější postoj. V reakci na požadavky řady sdružení usilujících o zlepšení nejisté situace 15 000 Romů ze zahraničí žijících ve Francii podle deníku rozhodla o

zrušení „přechodných opatření“, která omezují občany Rumunska a Bulharska - tedy států z nichž pochází většina Romů - v přístupu na pracovní trh. Opatření měla podobu pracovních povolení, zdanění zaměstnavatele a seznamu dostupných profesí (150 v sektorech označovaných za „napjaté“).

Tato opatření zavedly některé členské státy (stále je uplatňují Německo, Rakousko, Belgie, Francie, Nizozemí, Malta, Velká Británie a Lucembursko) jako ochranu před potenciálním dumpingovým efektem na trh práce. Týkají se všech bulharských a rumunských občanů (z nichž podle odhadů tvoří 10 % Romové).

Podle některých názorů zafungovalo zrušení omezení jako jistá „regularizace“, uvádí výzkumník [Grégoire Cousin, odborník na problematiku romské imigrace]. Ale podle jiných docházelo ke kontrolám stejně jen zřídka a majitelé firem je zaměstnávali na černo. „Zrušení přechodných opatření by tedy „nemělo na postavení těch v nejprekérnějším postavení nic moc změnit“, soudí Cousin. „Nicméně by to mohlo znamenat více příležitostí pro „hlavy rodinných klanů“ a ty „nejmazanější“.

Newsletter v češtině

Tags

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma