Řecko je jediným známým příkladem země, která žije v bankrotu již ode dne svého vzniku. Kdyby Francie nebo Anglie setrvaly v obdobné situaci byť jen jediný rok, byli bychom svědky strašlivých katastrof. Řecko žilo s bankrotem v míru více než dvacet let. Všechny jeho státní rozpočty od prvního po poslední vykazují schodek.

Když v civilizovaném státě nestačí příjmy rozpočtu na pokrytí výdajů, řeší se situace formou vnitrostátní půjčky. To je způsob, po němž řecká vláda nikdy nesáhla a po němž by stejně sahala bezúspěšně. K tomu, aby si Řecko mohlo půjčit v zahraničí, bylo zapotřebí, aby se za jeho solventnost zaručily jeho ochranitelské mocnosti. Příjmy plynoucí z této půjčky vláda vyplýtvala, aniž by to zemi přineslo jakékoliv ovoce. Jakmile byly peníze utraceny, bylo nutné, aby se ručitelé, z čiré blahovůle, ujali obsluhy dluhu. Řecko ho nemohlo splácet ani náhodou.

**Přečtěte si celý článek o Frankfurter Allgemeine Zeitung**.