Cover

Osmadvacátého září schválil finský parlament rozšíření evropského nástroje finanční stability v poměru hlasů: 103 pro, proti 66. Finsko „zvýšilo riziko své zadluženosti“, varuje na první stránce Helsingin Sanomat. Helsinský deník se obává, že účastí na „záchranném fondu pro evropské státy čelící krizi“ se země vystavuje „zvýšenému riziku“, tím spíše, že otázka kontroverzních záruk, které Helsinki požadují od Atén, zůstává nadále nedořešená, komentuje dále deník. Finsko jako devátý člen eurozóny schválilo záchranné opatření. Německo euroval schválilo parlamentní většinou 29. září.