Cover

Nizozemští spotřebitelé mají novou pomůcku propagující rozumnou spotřebu: „indikátor masa s údaji o zvířeti a životním prostředí“. Tato kartička velikosti kreditní karty označuje každou potravinu živočišného původu informací o životních podmínkách zvířete a jeho ekologické stopě, vysvětluje deník Trouw. Například u drůbeže je ekologická stopa sice relativně nízká, ale slepice a krůty jsou na tom, co se životních podmínek týče, velice špatně. Stávající etikety „braly na zřetel pouze jednu dimenzi, zatímco spotřebitel potřebuje celkový přehled“, vysvětluje v Trouw mluvčí asociace „Prasata v tísni, která stojí u zrodu této iniciativy. Nizozemští spotřebitelé jsou už dlouhou dobu citliví na utrpení zvířat v intenzivním průmyslu a volají po snížení spotřeby masa, protože „používání vody, ztráta biodiverzity a emise skleníkových plynů“ spojené s chovem jsou značné.