Cover

„Danke, Herr President,“ děkuje v titulku Tageszeitung Christianu Wulffovi. Poté, co Angela Merkelová svým výrokem o selhání multikulturalismu rozvířila [již tak velice bouřlivou] debatu o přistěhovalectví a islámu v Německu, zklidnil německý prezident během návštěvy Turecka situaci tím, že promluvil o pozitivním vlivu tureckých imigrantů na německou společnost. „Příhodná slova v momentě, kdy v Německu začíná být přítomen rasismus,“ soudí berlínský deník. Německý tisk pak povětšinou přebírá přímo větu, kterou Wulff v Ankaře pronesl: „křesťanství je součástí Turecka“ a která navazuje na větu „islám je součástí Německa,“ kterou prezident pronesl na začátku říjnav Brémách.