Cover

Nizozemská „klinika na konec života“, Levenseindekliniek, která od března 2012 přijímá pacienty, u nichž lékaři odmítli vyhovět jejich požadavku na eutanázii či asistovanou sebevraždu, zdvojnásobuje svou kapacitu. Od června bude těžce trpícím a nevyléčitelně nemocným k dispozici 30 zdravotnických týmů včetně 60 lékařů. Tato asistence vyplývá ze zákona o eutanázii z roku 2001. Stávající čekací listina na příjem do kliniky (1 až 6 měsíců), na němž figuruje 180 Nizozemců, se tak významně zkrátí. Pacient by tak neměl čekat déle než čtyři týdny.