Švédsko: Stát sledoval Romy zblízka

27 září 2013 – Presseurop Dagens Nyheter

Cover

Romové byli registrováni jako ‚úplní Z‘,“ píše na titulní straně Dagens Nyheter, který přináší další informace o sběru dat o Romech ve Švédsku. Bílá kniha vlády o přístupu k Romům, která má být zveřejněna v roce 2014 a s níž se měl deník možnost seznámit, vypovídá o tom, že švédské úřady, a zejména pak městský úřad ve Stockholmu, shromáždily v letech 1959 až 1996 údaje o „stovkách, ne-li tisících“ Romů.

Romům, kteří byli na začátku dvacátého století vnímáni jako „společenská škodná“ „hanobící švédskou rasu“, byl až do roku 1954 vstup na území Švédska zakázán, vysvětluje list.

Zrušení zákona provázelo sčítání „všech Romů v zemi, včetně míšenců, usazené populace a nomádů“, které provedla policie v souladu s vládním nařízením.

Ve Stockholmu byla tímto úkolem pověřena od roku 1959 „romská sekce“, která „registrovala a hodnotila Romy. Prověřovala každý aspekt jejich života: inteligenci, školní prospěch, čistotu, chování. […] Každý jedinec a každá rodina byli registrováni pod ‚číslem-Z‘.“ „Z“ je první písmeno slova „zigenare“, švédsky cikán. Registrovaní Romové a jejich příbuzní byli v databázi rozděleni na „úplné Z“, „½ Z“, „1/4Z“ a „ne-Z“. Stejné kódy používala až do roku 1981 také švédská zdravotní a sociální správa.

Na začátku, vysvětluje Dagens Nyheter,

byl záměr blahodárný. Romové, kteří byli pronásledováni nebo žili v chudobě, měli získat právo na bydlení a vzdělání. Byla zde ale také snaha orgánů Romy kontrolovat a shromažďovat o nich údaje jen z čistě etnických důvodů.

Factual or translation error? Tell us.