Dítě podstupuje léčbu proti parazitům v rámci kampaně "UNICEF CAR, Mothers and Child Survival ”, (Středoafrická republika, 2008). Foto : Pierre Holtz pro UNICEF.

Dostat léky do chudých zemí je obtížné

Evropské celnice často zadržují léky, které směřují do rozvojových zemí ze zemí podezřelých z porušování patentových zákonů. Humanitární organizace tyto praktiky, na kterých vydělávají farmaceutické firmy na úkor nemocných, odsuzují.

Zveřejněno dne 19 června 2009 v 16:17
Dítě podstupuje léčbu proti parazitům v rámci kampaně "UNICEF CAR, Mothers and Child Survival ”, (Středoafrická republika, 2008). Foto : Pierre Holtz pro UNICEF.

Zásilka hypotonického léku Losartan byla zadržena v Rotterdamu loni 4. prosince. Pocházela z Indie a byla určena Brazílii, přičemž ani v jedné z těchto zemí nepodléhá lék patentovým zákonům. Přesto celnice zásilku zabavila kvůli podezření z jejich porušení. Celý náklad byl odblokován a poslán zpět do Indie až po 36 dnech. Třista tisíc Brazilců, kterým byl lék určen, se ocitlo bez léčebné péče.

Incident, k němuž došlo v rotterdamském přístavu, je jen jedním příkladem z mnoha a vyvolává otázku, zdali Evropská unie nechce těmto výměnám bránit. Podle neziskových organizací, jako je např. Oxfam Novib nebo Lékaři bez hranic, bylo v loňském roce v Holandsku zadrženo sedmnáct zásilek léků, které pocházely ze zemí mimo EU a byly určeny rozvojovým státům. Počátkem roku pak byla zabavena velká zásilka léků proti viru HIV, která směřovala z iniciativy Clinton Foundation do Nigérie. Poslední případ je z minulého měsíce, kdy byla ve Frankfurtu zadržena zásilka antibiotik.

„*Pracovat vtakových podmínkách je nemožné,“ stěžuje si Alexandra Huemberová z pracovní skupiny „léčiv“ organizace Lékaři bez hranic v Ženevě. Podle organizace Oxfam Novib je převoz generických léků určených rozvojovým zemím brzděn úmyslně a systematicky. „Zaňování generických léků za imitace nepříznivě ovlivňuje obchod sgenerickými léky. Jediným vítězem je farmaceutický průmysl, který vlastní patenty. Poraženými jsou pacienti vrozvojových zemích,*“ vysvětluje Esmé Berkhoutová, zdravotní poradkyně Oxfam Novib.

Berkhoutová rovněž upozorňuje na to, že dovoz generických léků ze zemí s nízkými cenami, jako je např. Indie, může představovat v rámci pomoci rozvojovým státům skutečné řešení. V roce 2001 klesla díky generickým lékům, které se objevily na trhu, cena inhibitorů AIDS o 10 000 dolarů, na méně než 350 dolarů za pacienta a rok.

Newsletter v češtině

Podle humanitárních organizací se i přes mezinárodní dohody o podpoře přístupu zemí třetího světa k léčivům výrobci generických léků neustále potýkají s novými překážkami. V roce 2001 podepsalo mezinárodní společenství pod záštitou Světové obchodní organizace (WTO) tzv. prohlášení z Dohá, které přiznává chudým zemím výjimku v oblasti duševního vlastnictví, jež jim dává možnost vyvážet levné generické verze patentovaných léků. Zpřísnění evropských směrnic za účelem ochrany duševního vlastnictví, v tomto případě práva na patent, se zdá být v rozporu s prohlášení z Dohá.

Na dotazy organizací mezinárodní pomoci odpověděla Evropská komise v tom smyslu, že úmluvu z Dohá respektuje, nicméně je vzhledem k vysokému přílivu imitací léků ze zemí, jako je Indie nebo Čína, nucena přistoupit k přísnějším kontrolám. Komise také zdůrazňuje, že léky nejsou zabavovány, ale pouze dočasně „zadržovány“.

Humanitární organizace podezřívají farmaceutický průmysl z přímého nátlaku na celnice. V případě zadržení indické zásilky Losartanu měl dostat celní úřad echo od americké společnosti Merck, která má na tento lék v Evropě stále patent.

V prohlášení adresovaném Lékařům bez hranic Merck uznává, že v případě rotterdamského incidentu „měl vzít více na vědomí fakt, že léky byly určeny zemím, na které se patent společnosti už nevztahuje“.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma