EU (konečně) schválila jednotný patent

Zveřejněno dne 12 prosince 2012 v 14:43

Evropa má konečně konkurenceschopný systém patentní ochrany,“ raduje se ekonomický deník Les Echos den poté, co Evropský parlamentschválil jednotný evropský patent.

Hospodářský deník píše, že „třicetiletá snaha konečně došla úspěchu a Evropská unie projednou reagovala na konkrétní požadavek firem“. List připomíná, že jednotný evropský patent začne platit v roce 2014, a vysvětluje, jak bude fungovat:

Konkrétně to znamená, že místo toho, aby autor vynálezu musel platit překlad a poplatky v každém ze států, kde si přeje svůj výrobek registrovat, může požádat Evropský patentový úřad (EPO) o jednotný patent, který mu zaručí ochranu ve 25 členských státech. Poslední dva státy, Itálie a Španělsko, se zatím rozmýšlejí, zda se k nim přidají. Patenty budou dostupné v jednom ze tří oficiálních jazyků Unie (ve francouzštině, angličtině nebo němčině) a v případě žaloby bude právní proces zjednodušen a sjednocen. (...) Včerejší hlasování konečně umožní evropským malým a středně velkým podnikům, aby byly schopné hrát se Spojenými státy a Čínou rovnou hru. Zjednodušení režimu překladů rovněž sníží náklady.

Jak si ale vysvětlit, proč přijetí evropského patentu trvalo tak dlouho, ptá se deník Libération, zatímco firmy už ztrácely trpělivost? Francouzský deník vysvětluje, že za tím vězí lingvistické otázky.

Newsletter v češtině

Třebaže náklady na překlad nyní hradí EPO – každá firma proto může žádost podat ve svém mateřském jazyce – Řím vyžadoval, aby procedura probíhala pouze v angličtině, zatímco Španělsko trvalo na španělštině. Neústupnost se dá také vysvětlit tím, že obě země mají problémy s padělky (proslulé jsou například falečné Vuittonky římské provenience).

Aby španělské a italské veto obešla, Komise nakonec navrhla na konci roku 2010 jít cestou „zesílené spolupráce“, kterou podepsalo 25 zemí.(...) V červnu se podařilo nalézt kompromis. Soud prvního stupně, kterému předsedá Francouz, bude sídlit v Paříži, stejně jako odbor, jenž má na starost patenty týkající se elektrické energie, telekomunikací a stavebnictví. Soud pro patenty v oblasti všeobecné mechaniky bude sídlit v Mnichově (zde se očekává 30 procent sporů) a odbor pro léčiva a biotechnologie v Londýně (rovněž 30 procent). Lucemburk prosadil, aby v jeho hlavním městě sídlil Odvolací soud pro patenty. Tento složitý systém začne fungovat nejdříve v roce 2014.

Co se týče španělštiny, Madrid i Řím se ocitly v izolaci.Deník ABC proto označuje jednotný patent vůči oběma jazykům za „diskriminační“.

Španělsko a Itálie nakonec ztratili podporu. (...)

Španělsko nadále brání svůj požadavek španělštiny jako jednoho z oficiálních jazyků evropského patentu a zdůrazňuje důležitost latinskoamerických trhů, které mají s evropskou ekonomikou stále užší vztahy. Počet žádostí o patenty ve španělštině však byl doposud ve srovnání s žádostmi v němčině nebo angličtině velmi nízký.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma