Nápady Francouzská extrémní pravice na vzestupu

Lekce pro Evropu

Francouzská extrémně pravicová strana Národní fronta (Front national) zaznamenala pod vedením Marine Le Pen velký úspěch v prvním kole krajských voleb, které proběhlo ve Francii v neděli 6. 12. 2015. Jde o nejnovější vývoj nového fenoménu, který se šíří celou Evropou. Pokud chceme zabránit rozpadu EU, evropské demokratické státy se musí spojit a jednat společně.

Zveřejněno dne 13 prosince 2015 v 18:42

Výsledek francouzských krajských voleb se netýká pouze Francie. Dotýká se cele Evropy – Francie není jediným státem, kde si extrémní pravice vydobyla místo po boku pravicových a levicových stran, které měly do nedávna převahu.
Obdoba Národní fronty existuje téměř v každé členské zemi a jejich popularita ve většině případů neustále stoupá. A to vše čtvrt století po rozpadu SSSR, který byl postaven na stejném principu.
Období komunismu, které poskytovalo lidem finanční jistoty, skončilo před téměř třiceti lety. Od té doby zažil evropský kontinent nástup nových světových velmocí (jejichž rozkvět náhle zpochybnil pět století nadvlády západu) a vražedné akce islámu, který po osmi stoletích úpadku hledá novy směr.
Tyto tři změny, které dnes ovlivňují Evropu, vyvolávají vzrůstající obavy. Svět se opět stává nebezpečným místem k žití a Evropané se cítí zranitelní – Američané odcházejí a nám chybí pocit ochrany. Na finančně aktivní obyvatelstvo dopadá nefunkčnost a nejistota sociálního systému. Kapitalismus neodměňuje práci natolik, jako tomu bylo za komunismu, navíc jí kvůli státům s průmyslem na vzestupu zbývá na Evropu čím dál tím méně.
Nelze se tedy divit úspěchu nových extrémně pravicových stran, které se staví do pozice ochrance sociálních jistot (což bylo dříve samozřejmostí), a které podporují uzavření hranic a konec volného pohybu zboží. Stejně jako v začátcích italského fašismu či německého národního socialismu, vlastenectví a sociální nepokoje spolu tvoří nebezpečnou a výbušnou směs. Návrat vlastenectví má dvojí příčinu: Islám, na který je dnes pohlíženo jako na krvavé náboženství, a přílišnou jednotnost Evropy, která je nazývána „Trojským koněm“ globalizace, a která je kritizována kvůli kompromisům vyjednaným v poválečných státech.
Pokud extrémní pravici nic nezastaví, Evropě hrozí ekonomicky krach. Protekcionismus znemožní pohyb zboží v EU a návrat k národním měnám uvrhne Evropu do sebevražedné měnové soutěže, ne-li hůř. Nevyřešené problémy sociální politiky nezmizí, naopak se objeví další, a odmítavý postoj vůči všem muslimům bez rozdílu brzy přeroste v problémy národního či mezinárodního charakteru.
Evropské státy se nesmí nechat paralyzovat extrémní pravici. Hrozí nám nebezpečí, kterému je třeba čelit. Dá se mu vyhnout jen v případě, ze se levice a pravice spojí (a to v pravém slova smyslu) a jasně vystoupí proti programu extrémně pravicových stran. Jedině tak bude možné získat většinu hlasů nutnou k rozhodování. Svazek levice a pravice by podpořily dvě třetiny Evropy.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma