Zpráva Obnovitelné zdroje energie
"Energeticky soběstačná obec. Feldheim, město Treuenbrietzen"

Ukázkový Feldheim

Vesnice nedaleko Berlína je jediným zcela energeticky soběstačným místem v Německu. Díky větrným elektrárnám umístěným na vlastních zahradách a nezávislé rozvodné síti, platí místní obyvatelé za elektřinu jen minimální poplatky. Příklad, který přitahuje ekology z celého světa.

Zveřejněno dne 13 prosince 2013 v 12:57
"Energeticky soběstačná obec. Feldheim, město Treuenbrietzen"

Petra Richterová nepotřebuje mnoho slov k tomu, aby popsala úspěch, který její vesnici pomohl k troše světové proslulosti. Alternativa prostě přišla ve správný čas, říká starostka Feldheimu. Malá vesnice ležící jihozápadně od Berlína je první a doposud jedinou energeticky soběstačnou obcí v Německu. Do braniborské vesničky o 130 obyvatelích proto každoročně proudí na 3000 návštěvníků z celého světa. Přestože leží ve výšce 150 metrů, není snadné ji najít.

Teplo pro všechny

Všechno vznikalo postupně, vypráví starostka Richterová. V roce 1997 přišly první čtyři větrné elektrárny. Dnes jich už je 43, ročně dohromady produkují 140 tisíc megawatthodin elektřiny. Místní zemědělské družstvo mělo tyto alternativní zdroje energie před očima den co den a nakonec začalo přemýšlet o stavbě bioplynové stanice. Setkali se s propagátorem větrných elektráren Michaelem Raschemannem a požádali jej o vypracování projektu.

Raschemann zjistil, že se 4,3 miliony kilowatthodin tepla z bioplynové stanice je možné vyhřívat nejen stáje a kanceláře družstva, ale navíc i celou vesnici. Tenkrát ještě mnoho obyvatel topilo v kamnech, jiným se již zase rozbilo ústřední topení vybudované po revoluci. Podle starostky obce byli obyvatelé připraveni zkusit něco nového, „skoro všichni byli už od začátku nadšeni“.

Po několika setkáních obyvatel bylo rozhodnuto založit komanditní společnost Feldheim Energie GmbH & Co. KG. Ta neměla mít na starosti jen zásobování feldheimských domácností teplem, měla zároveň i dále prodávat elektřinu, kterou vyráběly větrné elektrárny. Ale tak jednoduché to samozřejmě nebylo. Vlastník místní elektrické sítě, E.On-Edis, neposkytl společnosti svá vedení. Ta tedy musela vybudovat a instalovat vedení nová. Tak došlo k jedinečné situaci, kdy ve Feldheimu dnes existují dvě elektrická vedení, původní domácí přípojky jsou ale odstřižené.

Newsletter v češtině

Výhodná cena

Za novou elektrickou síť musela Feldheim Energie zaplatit zhruba 400 tisíc eur. Na to přesně stačily vklady komanditistů. Členy společnosti se mohou stát jen vlastníci pozemků v obci, dále živnostníci, církev, vodárna a město Treuenbrietzen, pod něž Feldheim spadá. Jejich vklad obnáší tři tisíce eur za elektřinu a teplo, respektive polovinu, pokud odebírají jen jedno z toho.

Výstavba elektrické sítě byla ale maličkostí ve srovnání s 1,7 milionem eur, které stálo vybudování sítě dálkového vytápění. Tuto výstavbu mohli Feldheimští financovat jen díky tomu, že jim EU a spolková země Braniborsko přispěly na projekt polovinou částky. Na zbytek peněz si Feldheim Energie vzala půjčku se splatností patnáct let, jejíž splácení probíhá dle plánu. Skoro všichni se přidali a zavázali se svými vklady na deset let. Přesvědčit se nenechaly jen dvě ze 40 domácností. K 38 soukromým zákazníkům patří ještě zemědělské družstvo, obec, vodárna a církev. Síť dálkového vytápění, dlouhou tři kilometry, využívá 35 domácností. Ostatní sázejí na geotermální energii. Ti, kdo se rozhodli pro alternativní sítě, na tom již ale dost vydělali. Teplo proudí od roku 2009. O rok později byla zahájena dodávka zelené elektřiny z větrných elektráren. Průměrná cena za kilowatthodinu je v Německu zhruba 28 centů. Feldheimští ale platí jen 16,6 centu, protože odebírají elektřinu přímo od výrobce. Tento nezvykle nízký tarif je ovšem možný jen díky zvláštní vyhlášce. Do Feldheimu ale podle slov mluvčího společnosti Energiequelle, Wernera Frohwittera, proudí jen zlomek produkované elektřiny, zhruba půl procenta. Zbytek jde do veřejné sítě. U nákladů za teplo jsou na tom Feldheimští o deset procent lépe než zbytek země.

Ekoturisté z celého světa

Feldheim se stal z hlediska využívání zelených energií ukázkovou vesnicí již před nějakou dobou. V roce 2009 se k bioplynové stanici přidalo topení na štěpku. V roce 2010 dostal Feldheim cenu za bioenergetickou vesnici roku. Peněžní odměnu využila obec k dalšímu rozvoji obnovitelné energie. Zelená energie se mezitím také stala nezanedbatelných hospodářským faktorem této malé obce. Stále sice ještě převládá zemědělství, které živí 30 osob. Firma EQ-SYS, která vyrábí kovové součástky do fotovoltaických elektráren, ale vytvořila 21 pracovních míst.

Do vesnice celoročně proudí ekoturisté z celého světa, a to přesto, že v ní nenajdete ani pořádný hostinec. Bývalou budovu hostince totiž nyní podpůrný spolek Neue-Energien-Forum Feldheim (Fórum nových energií Feldheim) přestavuje na výzkumné a vzdělávací centrum. Spolek nabízí prohlídky ekovesnicí v němčině, angličtině, španělštině a francouzštině. Japonštinu zatím nenabízejí - přesto, že vesnici navštěvuje množství Japonců, kteří si cestu sem našli především po katastrofě ve Fukušimě.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma