Prázdné ulice v Monsarazu v portugalském regionu Alentejo

Vymřou Portugalci v roce 2204?

Portugalsku ubývá obyvatel. Populace stárne, počet narozených klesá a imigrace slábne. Nemluvě o mladých absolventech, kteří v důsledku krize odcházejí hledat lepší budoucností jinam.

Zveřejněno dne 18 července 2012 v 11:41
Prázdné ulice v Monsarazu v portugalském regionu Alentejo

Titulek záměrně přehání a provokuje. Cílem je přitáhnout pozornost k závažnému problému, který ohrožuje Portugalsko. Populační pokles nastal již v letech 2010 a 2011 a vše nasvědčuje tomu, že tato tendence bude nadále pokračovat. V posledních dvou letech přišlo Portugalsko v důsledku záporného přirozeného přírůstku (respektive přirozeného úbytku; rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých) a záporného migračního salda (rozdíl mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých osob) o 85 tisíc lidí.

Portugalská populace neklesala od začátku devadesátých let. V roce 2007 sice došlo k přirozenému úbytku, ten byl ale kompenzován kladným migračním saldem. Počínaje rokem 2010 se všechno změnilo, a zřejmě bude ještě hůř. Demograficky špatné zprávy přicházejí jedna po druhé, ať už se jedná o porodnost, či migrační toky.

Poslední odhady sestavené na základě počtu dětí, které se podrobily tzv. Guthrieho testu, poukazují na nový pokles počtu narozených v letošním roce. Loni se v Portugalsku narodilo 97 tisíc dětí, což je nejméně za posledních několik desetiletí, a letos jich přijde podle odhadů na svět pouze 89 tisíc.

Cizinci se vrací domu

Počet zemřelých pak každoročně přesahuje 100 tisíc. Od roku 2007 činí průměr 104 tisíc. To přispívá k poklesu přirozeného přírůstku, který v loňském roce dosahoval -6000 osob a který by se mohl letos, pokud se potvrdí odhady porodnosti a úmrtnost zůstane na průměrných hodnotách z posledních let, dokonce zdvojnásobit.

Newsletter v češtině

Zároveň s tím přestalo celkovému přírůstku obyvatelstva napomáhat migrační saldo. Mnoho cizinců žijících v Portugalsku se začíná vracet zpět do vlasti a Portugalci pod tlakem krize a nezaměstnanosti naopak odcházejí do zahraničí tempem, jaké země nezažila už několik desetiletí.

Nejlepším ukazatelem atraktivity ekonomiky je míra nezaměstnanosti. Téměř dvacet let, až do roku 2010, vykazovala portugalská ekonomika kladné migrační saldo. Tato doba se časově shoduje s obdobím klesající nezaměstnanosti, která v roce 2000 dosáhla rekordního 4% minima. Poslední záporná salda sahají do osmdesátých let, kdy došlo k intervenci Mezinárodního měnového fondu (MMF) a míra nezaměstnanosti přesáhla 10 % (1984).

„Útěk“ Portugalců do zahraničí nemá na populaci přímý dopad pouze v podobě migračního salda. Vzhledem k tomu, že odcházejí lidé většinou mladší, než jsou ti, kteří zůstávají, přispívá jejich odchod rovněž k poklesu natality země. Nehledě samozřejmě na skutečnost, že je mezi nimi mnoho kvalifikovaných lidí, například inženýrů, kteří studovali na nejlepších portugalských školách a jsou takto „darováni“ Německu nebo Belgii.

Pustá země

Klesající populace je velice špatnou zprávou pro jakoukoliv ekonomiku. Za prvé proto, že směřuje k nule, a pokud se něco neudělá, tak jednoho dne zcela vymře. Datum 2204 představuje jednoduchý výsledek vypočtený na základě opakování záporného přirozeného přírůstku, který se letos podle odhadů porodnosti očekává, stejnoměrné míry úmrtnosti a opakování průměrného migračního salda z posledních dvou let. Jinými slovy je to rok, kdy populace vymizí, pokud bude v této nebezpečné tendenci, která znamená každoroční úbytek 55 tisíc obyvatel, nadále pokračovat (do statistik nejsou zahrnuti Portugalci žijící za hranicemi země).

A za druhé proto, že pokles natality a nárůst emigrace přispívají ke stárnutí již tak staré populace se všemi důsledky, které s tím souvisejí v oblasti sociálního zabezpečení, veřejných účtů, produktivity či hospodářského růstu.

Političtí představitelé bohužel této závažné hrozbě, které Portugalsko čelí, nevěnují potřebnou pozornost. A není to problém, který by vznikl v důsledku programu trojky. Je to trend, který lze pozorovat už jistou dobu a který má tendenci se zhoršovat a sám sebe vyživovat. Země bez lidí je jako poušť a je známo, že až na malé výjimky na poušti nikdo žít nechce.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Podpořte nezávislou evropskou žurnalistiku.

Evropská demokracie potřebuje nezávislá média. Voxeurop potřebuje vás. Přidejte se k naší komunitě!

Na stejné téma