Schuldencrisis
De voorzitter van de ECB bij de persconferentie in Frankfurt, 2 augustus 2012.

Baat of schaadt Mario Draghi de euro?

De ECB gaat waarschijnlijk wel actie ondernemen, maar de lidstaten moeten eerst een verzoek om noodhulp indienen. Deze boodschap van de president van de Europese Centrale Bank heeft tot heftige reacties in de Europese pers geleid, waarbij de vraag zich aandient tot hoeverre de macht van Draghi werkelijk reikt.

Gepubliceerd op 3 augustus 2012 om 15:46
De voorzitter van de ECB bij de persconferentie in Frankfurt, 2 augustus 2012.

Draghi buigt” voor de Duitse wensen, protesteert de Spaanse krant ABC. De president van de Europese Centrale Bank heeft als voorwaarde voor interventie van de ECB op de obligatiemarkt gesteld dat Spanje en Italië een verzoek om noodhulp moeten indienen bij het Europese Fonds voor Financiële Stabiliteit (EFSF). En volgens de wens van de Duitse regering en de Duitse centrale bank zou deze hulp vergezeld moeten gaan van bezuinigingsmaatregelen onder Europees toezicht. Volgens het Spaanse conservatieve dagblad is Mario Draghi “de afspiegeling van een machteloze EU”.

Cover

Het kaartspelletje dat de ECB lijkt te spelen door de richtlijnen van de noordelijke lidstaten te volgen is volstrekt onacceptabel op kritieke momenten zoals nu. […] Om te zorgen dat de euro werkelijk onherroepelijk is [een bijvoeglijk naamwoord dat Draghi graag gebruikt] moet de munt worden gesteund door solide en geloofwaardige instellingen die onder vastberaden en duidelijke leiding staan, kwaliteiten die de ECB in deze crisis niet heeft laten zien.

De Spaanse krant *El País schrijft*op zijn beurt dat de ECB “Spanje een tweede redding opdringt”. Het centrumlinkse dagblad is van mening dat Mario Draghi voortaan over “alle macht” beschikt:

Nieuwsbrief in het Nederlands

Cover

Hij heeft gebruik gemaakt van de gewekte verwachtingen [zijn verklaringen van afgelopen week] om alle belangrijke bewegingen op het gebied van Europese beleid in de komende weken op afstand te bedienen. Ten eerste: Spanje wordt gedwongen om alle bezuinigingen door te voeren die Europa heeft opgelegd en voor een vernederende tweede keer noodhulp te vragen [na de noodsteun voor Spaanse banken]. Ten tweede: Italië zal indirect profiteren van een Spaanse redding, maar het is zeer waarschijnlijk dat ook Italië zich gedwongen zal zien om noodhulp te vragen als er meer duidelijkheid komt over de politieke situatie in dat land. Ten derde: de Europese partners moeten hun goedkeuring verlenen aan deze twee reddingsoperaties zonder extreem zwaarwegende aanvullende voorwaarden op politiek vlak. En ten vierde: als dat allemaal ook zo verloopt, zullen Duitsland en de Bundesbank hun ultra-orthodoxe opvattingen moeten laten varen en de ECB de vrije hand moeten geven. Eindelijk alle macht aan Draghi, een droom van de nieuwe Richelieu van het Europese beleid. […] Al deze stappen hebben slechts één probleem gemeen: ze blijven gebaseerd op de schimmige misvatting dat Zuid-Europa moet blijven snijden in zijn uitgaven om te zorgen dat het vertrouwen terugkeert.

In Italië constateert de Corriere della Sera dat de “kuur van Draghi de markten teleurstelt”. Maar volgens het dagblad “is deze stap, ook al wordt die slecht begrepen, toch nuttig” en hebben de markten het mis:

Cover

Draghi heeft alles gegeven wat hij had door de autonomie van de ECB te handhaven, rekening houdend met de politieke en institutionele tegenstellingen in het Europa van vandaag. […] Ten eerste zet de president van de ECB de deur voor toekomstige ingrepen op een kier, zonder zich vast te leggen op specifieke interventies. Bovendien herinnert hij politici aan een cruciale waarheid: de mogelijkheid van en het verzoek om noodhulp, met zowel aangename als onaangename gevolgen, liggen niet op het bord van de ECB maar van regeringen en hun kiezers.

Bedachtzame Draghi, koersval op de markt”, constateert La Stampa. Maar volgens het Italiaanse dagblad is dit niet zijn schuld:

Cover

de kloof tussen het ongeduld van de markten en de tijd die nodig is voor het nemen van politieke en economische besluiten is gewoon te groot. De markten zouden wat minder nerveus moeten zijn en politici wat sneller. […] De poging, door velen gesuggereerd en verwacht, om in één klap de spread [het verschil tussen de rentetarieven op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties enerzijds en Duitse staatsobligaties anderzijds] en de ingewikkelde problemen in de eurozone met de bazooka van de ECB te onderdrukken, zou een aantal dagen en misschien zelfs een paar weken reden tot grote vreugde hebben geleid, maar op termijn zouden we dat met zware teleurstellingen hebben moeten bekopen. En als de ECB geen aandacht zou schenken aan de rol van andere EU-instellingen, zou dat hun geloofwaardigheid aantasten, zonder dat het die van de bank ten goede zou komen.

In Duitsland vreest het Handelsblattdat de president van de ECB “afhankelijk is van de markten” en gedwongen wordt om in actie te komen en obligaties op te kopen, terwijl de [Financial Times Deutschland goedkeurend spreekt](http://www.ftd.de/politik/europa/:ezb-sitzung-draghis-weiser-plan/70071809.html#utm_source=rss2&utm_medium=rss_feed&utm_campaign=/politik [03/08/12 16:27:37] Carolin Lohrenz: http://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/ezb-draghi-wird-zum-getriebenen-der-maerkte/6953944.html) over een “heel keurig compromis”. De Süddeutsche Zeitung begroet de dubbele strategie van Draghi, “*d*ie zich gedraagt als president van de euro waarover de monetaire unie nog niet beschikt” door de eenvoudige rol van “hoeder van de inflatie” te laten voor wat die is en een “ moedige speler” te worden naar het voorbeeld van Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse Fed.

Cover

Zijn grote uitdaging is om aan de burgers van Zuid-Europa uit te leggen dat hij ze pas helpt als ze hun economieën radicaal hervormen. Donderdag heeft hij een slimme strategie gekozen met “zowel … als”. Hij heeft het gehad over de aankoop van obligaties, maar alleen als regeringen aan de voorwaarden voldoen. Dat wil zeggen: geld is niet gratis, dat zou ook dodelijk zijn voor de Duitse belastingbetaler.

Deze scepsis wordt gedeeld doorDe Volkskrant. Dit dagblad is van mening dat Draghi “afbreuk heeft gedaan aan zijn eigen geloofwaardigheid” omdat hij duidelijk niet heeft gereageerd op de verwachtingen die hij met zijn vorige uitspraken heeft gewekt. Toch heeft de krant begrip voor zijn positie.

Cover

Hij bezit niet de ultieme middelen om de eurocrisis op te lossen. Met allerlei lapmiddelen zoals het opkopen van obligaties of het verstrekken van goedkoop geld aan banken, kan hij de symptomen van de crisis bestrijden. Maar een definitieve oplossing kan hij niet leveren. Het zijn uiteindelijk de Europese politici die de sleutel voor de oplossing in handen hebben. Alleen als de sterke landen bereid zijn volledig garant te staan voor de probleemlanden, valt de crisis te bezweren. Bovendien moeten probleemlanden als Spanje en Italië dan in ruil wel de bereidheid tonen hun soevereiniteit op te geven.

De Oostenrijkse krant Die Presseschrijft dat “de ECB verlamd is door de machtsstrijd over de financiële hulp”. Volgens het centrumrechtse dagblad is Berlijn de verliezer, dat een “welhaast wanhopige strijd levert om een ‘begrotingsunie’ op te leggen”. De Bundesbank en Angela Merkel houden vast aan hun harde ‘nee’ tegen het massaal opkopen van staatsobligaties en het verlenen van een banklicentie aan het ESM met in hun achterhoof het oordeel dat het constitutionele hof in Duitsland op 12 september moet uitspreken over het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM) en met 59% van de Duitsers die het beleid van de bondskanselier tijdens de crisis goedkeuren.

Toch raakt Duitsland steeds verder geïsoleerd. [Naast de Amerikaanse minister van financiën, Timothy Geithner, en de Fin Jyrki Katainen, die toch als pro-Duits bekendstaat], zijn de Franse president en de Spaanse en Italiaanse premiers bezig een nieuwe as te bouwen om een tegenpool op te zetten voor het bezuinigingsbeleid dat Duitsland voorschrijft.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp