Begrotingen onder toezicht van Brussel

Gepubliceerd op 13 maart 2013 om 14:42

Nationale begrotingen onder toezicht van Brussel

Het Europees Parlement heeft op 12 maart een bindende verordening aangenomen "die de lidstaten van de eurozone gaat verplichten hun ontwerpbegroting bij Brussel in te dienen, nog voordat ze deze aan hun eigen nationale parlement presenteren”, schrijft Le Temps.
Deze tekst, ook wel ´two-pack´ genoemd, zal komend najaar in werking treden. Hij vormt een aanvulling op het zogenaamde ´six-pack´, het hervormingspakket dat eind 2011 was goedgekeurd, en brengt ons weer een stap dichter bij het economisch en monetair bestuur van de EU.
De verordening moet voorkomen dat lidstaten op begrotingsgebied ontsporen, waardoor er een nieuwe schuldencrisis zou ontstaan, licht het dagblad uit Genève toe:

Tussen de regels door valt het idee te lezen om landen met een buitensporig begrotingstekort onder toezicht te plaatsen, om te voorkomen dat zij de hele eurozone in gevaar brengen. [...] Tegen weerbarstige lidstaten die zich niet houden aan de aanbevelingen van de Commissie [zijn sancties voorzien, red.]. De Commissie gaat ervan uit dat de begrotingsproblemen in Griekenland, Ierland, Portugal en Spanje de oorzaak zijn van de huidige crisis, die de hele eurozone in een recessie heeft gestort.
In Parijs betitelt Le Figaro deze verordening als de “hoeksteen van het Europese bouwwerk”. De krant wijst erop dat de nationale voksvertegenwoordigers uiteindelijk naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid zullen stemmen. “In strikte zin wordt er dan ook geen nationale soevereiniteit overgedragen naar Europees niveau.” Le Figaro merkt echter wel op:
De directe inmenging van de Commissie vóór de soevereine stemming in de nationale parlementen zou vanwege de controverse over bezuinigingen en groei wel eens problemen kunnen opleveren. "In de herfst zullen de Franse afgevaardigden merken dat Europa zich gaat bemoeien met een begrotingsdebat dat zij als een van hun laatste grote voorrechten beschouwen", wordt van Europese zijde gezegd. "Daarbij zal veel tact nodig zijn…"

Nieuwsbrief in het Nederlands

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp