Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Klimaatverandering: Rampscenario’s

Rampscenario’s – Riber Hansson
Svenska Dagbladet (Stockholm)

Het VN-klimaatpanel van het IPCC, dat bijeen is gekomen in Stockholm, heeft op 27 september het eerste deel van zijn vijfde rapport openbaar gemaakt. Hierin wordt de balans opgemaakt van de wetenschappelijke kennis over de opwarming van de aarde, hetgeen een basis vormt voor toekomstig klimaatbeleid.

In de teksten valt te lezen dat het “zeer waarschijnlijk” is dat de verhoging van de temperatuur van de aarde sinds de tweede helft van de vorige eeuw is veroorzaakt door broeikasgassen die door de mens de atmosfeer is zijn gekomen. De laatste dertig jaar waren de warmste van de laatste 1.400 jaar. Ook biedt het rapport scenario’s over hoe klimaatfenomenen zich zullen ontwikkelen en over de gevolgen van CO2-uitstoot. In alle scenario’s zullen de gevolgen de komende decennia meer voelbaar worden.