Cover

De Britten weer met verontwaardiging kennis genomen van het nieuws dat hun “boys” zich schuldig hebben gemaakt aan onoorbaar gedrag in het buitenland. The Independent opent met een getuigenis van een Britse soldaat, Donald Payne, over het slaan en folteren van Iraakse gevangenen door hemzelf, een voormalig leidinggevende en een medesoldaat. Tijdens een onderzoek naar de dood van de Iraakse burger Baha Mousa in september 2003 vertelde de korporaal Donald Payne dat hij en zijn medesoldaten “uit wraak” hadden gehandeld om de dood van vier van hun makkers in Zuid-Irak. Negen gevangengenomen Iraakse burgers moesten het ontgelden: ze werden “stelselmatig geschopt en gestompt” en Baha Mousa overleed aan “verstikking en 93 verschillende verwondingen”. Payne zei dat hij de omvang van de mishandelingen in de doofpot had verzwegen wegens “doorgeslagen loyaliteit” jegens zijn kameraden. In een eerder stadium had hij gezegd dat hij de gevangenen alleen had “gepord” en “geslagen”...