Cover

In een intern rapport van het Internationale Monetaire Fonds (IMF), dat gisteren is vrijgegeven, wordt betoogd dat er “snelheidsbeperkingen” moeten worden opgelegd aan de bezuinigingen. Tevens wordt erin toegegeven dat een deel van het beleid dat het Fonds aan Portugal heeft opgelegd “zelfvernietigingsrisico's” met zich meebrengt.

Nu de trojka (EU-ECB-IMF) in het land is aangekomen voor de achtste en negende evaluatie van het Portugese steunprogramma, merkt Público op:

Met nog negen maanden te gaan voordat het met de trojka overeengekomen einde van het programma zal zijn bereikt, heeft het IMF zijn vertrouwen verloren in ideeën als: ‘de begrotingsdiscipline kan een stimulerend effect hebben op de economie’, ‘hoe eerder de tekorten worden weggewerkt, des te beter’, ‘de begrotingsdiscipline moet zich vooral richten op de uitgaven’ en ‘de aankoop van staatsobligaties door centrale banken is altijd een slecht idee’.

In het hoofdredactioneel commentaar vraagt het dagblad zich af:

Is het IMF wel in staat te doorgronden wat er nu eigenlijk moet worden gedaan met de Portugese staatsschuld? Of moet Portugal zich maar blijven opstellen als een slaafs proefkonijn voor een voortdurend veranderend allegaartje aan oplossingen?