Het uur van de discipline heeft geslagen in Europa. Afgelopen 8 maart heeft de Portugese premier José Socrates een ["stabiliteits- en groeiplan"](../../../../../../../nl/content/news-brief-cover/207551-bezuinigingen-zijn-verre-van-afdoende ""stabiliteits- en groeiplan"") gepresenteerd, dat in het kort neerkomt op een drastische verlaging van de staatsuitgaven. Op 10 maart was Griekenland verlamd door een algemene staking als protest tegen de uitgebreide bezuinigingsplannen van de regering van Georges Papandreou, die onder druk van zijn ambtgenoten en de financiële markten tot stand zijn gekomen. Landen als Ierland, Spanje of Hongarije worden aan dezelfde discipline onderworpen, terwijl Groot-Brittannië en Frankrijk zijn overgeleverd aan dezelfde soort begrotingscrisis.

Lid van de eurozone of niet, sociaal of liberaal : ” Zy stierven alle niet, maer alle waren ziek”, schreef de Franse fabelschrijver Jean de Lafontaine al. En allen moeten opnieuw bepalen hoe het Europese sociale model eruit zal zien, een model dat een evenwicht bewaart tussen de vereiste concurrentiepositie en maatschappelijke rechtvaardigheid. Dit is des te harder nodig, omdat de bevolking geen bezuinigingen zal accepteren zonder dat er iets tegenover staat. Het is dus niet toevallig dat Europa de aanval tegen de beursspeculanten inzet. In een gemeenschappelijke brief hebben Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Eurogroep) en George Papandreou aan de Europese Commissie gevraagd om een onderzoek te starten over de invloed van speculanten.

Tegelijkertijd discussiëren het Europees Parlement en de lidstaten over de middelen om de activiteiten van hedgefondsen in Europa aan strakkere banden te leggen. De markten reguleren zonder het vermogen van de staten in gevaar te brengen om het economisch herstel te financieren: dat is wat de de Süddeutsche Zeitungde dunne scheidslijn tussen het Goede en het Kwade” noemt. Maar deze scheidslijn is net zo dun tussen het noodzakelijke op orde brengen van de economieën en het zich rekenschap geven van de toenemende problemen waarin een groot deel van de Europese bevolking zich in bevindt. Wanneer de activiteiten van hedgefondsen staten ontregelen en wanneer hun excessen een voedingsbodem zijn voor onderbuikgevoelens waar extremistische partijen garen bij spinnen, is het voor regeringen legitiem om de handen ineen te slaan om het evenwicht in hun maatschappijen te redden. Eric Maurice

Nieuwsbrief in het Nederlands

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!