EHRM verwerpt Italiaanse wet MOV

Gepubliceerd op 29 augustus 2012 om 14:16

Cover

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft in eerste instantie beslistdat de Italiaanse wet uit 2004 over medisch ondersteunde voortplanting (MOV) “in strijd is met de eerbiediging van de privacy en het gezinsleven", aangezien deze wet geen toestemming geeft voor pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), aldus La Stampa - die overigens in de kop op de voorpagina het Hof van Straatsburg met de Europese Unie verwarde!

Met deze uitspraak reageerde het Hof op het beroep van een Italiaans echtpaar - gezonde dragers van mucoviscidose - dat gebruik wil maken van in-vitrofertilisatie (IVF) om vooraf te kunnen laten vaststellen of deze ziekte bij de geproduceeerde embryo´s aanwezig is. Zij kregen echter geen toegang tot medisch ondersteunde voortplanting, onder het mom dat hun ziekte niet tot de aandoeningen behoorde waarvoor de Italiaanse wet PGD toestond. Daardoor bleven er voor het echtpaar maar twee keuzes over: ofwel hun toevlucht zoeken in het buitenland ofwel op natuurlijke wijze zwanger worden en een therapeutische abortus laten plegen als de foetus ziek zou blijken te zijn, hetgeen zij bij een vorige zwangerschap al hadden gedaan. Een incoherentie die het Hof overigens bekritiseerde. De Italiaanse regering heeft aangekondigd tegen de uitspraak in beroep te zullen gaan.

Gustavo Zagrebelsky, jurist en voormalig rechter van het EHRM, licht in het Italiaanse dagblad toe:

De overgrote meerderheid van de Europese landen staat MOV toe om te voorkomen dat erfelijke ziekten worden overgedragen (alleen in Italië, Oostenrijk en Zwitserland geldt een verbod). Dit verbod is onredelijk binnen het Italiaanse wetssysteem en ongerechtvaardigd in het kader van de heersende tendens in Europa. Het heeft het recht van het echtpaar op eerbiediging van hun persoonlijke en familiale levenskeuzen zonder reden onder druk gezet. […] Bij deze materie zouden wij ruimte moeten bieden aan individuele keuzen (de keuze om niet af te zien van de mogelijkheid om een gezond kind te krijgen) en aan de verantwoordelijkheid van de artsen om zo goed mogelijk gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek, voortschrijdende kennis en menselijke mogelijkheden.

De uitspraak heeft ook stof doen opwaaien buiten Italië. “Het Hof geloofde niet dat de argumenten van de Italiaanse regering met betrekking tot eugenetica, de gezondheid van de moeder en het geweten van de artsen, eerlijk waren”, luidt in Polen het commentaar van Gazeta Wyborcza. De krant benadrukt bovendien dat de uitspraak van het Hof grote invloed zal hebben op de Poolse wetsontwerpen over IVF, waaraan momenteel gewerkt wordt.

Beide wetsontwerpen, die nog niet bij de Sejm [het parlement, red.] zijn ingediend, bepalen dat IVF alleen mag worden toegepast bij onvruchtbaarheid. Ze sluiten de mogelijkheid om - door middel van IVF - voor een gezond embryo te kiezen, dus uit voor vruchtbare echtparen die gegronde redenen hebben om te vrezen dat hun kinderen aan een ernstige erfelijke ziekte zouden kunnen lijden. Hoewel de arresten van het Europees Hof alleen voor het betreffende land gelden, scheppen ze toch een precedent dat de lidstaten van de Raad van Europa moeten volgen. […] Dat betekent dat als Polen een wet over IVF aanneemt, het rekening zal moeten houden met de uitspraak van het Hof.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp