Hoe Orbán zijn herverkiezing veiligstelt

Na het afschaffen van de automatische kiezersregistratie, bereidt de regering nu een wet voor om de spreektijd van politieke partijen aan banden te leggen met het oog op de parlementsverkiezingen van 2014. Het lijkt een stap verder op weg naar een systeem dat elke oppositie de mond wil snoeren.

Gepubliceerd op 19 november 2012 om 16:33
De Hongaarse premier bij een persconferentie in Boedapest in februari 2012.

De [politieke partij van premier Orbán] Fidesz heeft zijn onorthodoxe missie volbracht: de partij heeft een kiesstelsel ontworpen dat het zo moeilijk mogelijk maakt om haar weg te stemmen. Het systeem zorgt er tevens voor dat de ploeg, als hij aanblijft, zijn onnavolgbare avontuur met de kleinst mogelijke democratische legitimatie zal kunnen voortzetten. Als collateral damage komt daar de vervolmaking van catch 14 [samentrekking van de boektitel Catch 22 van Joseph Heller, dat synoniem is geworden van absurde en onontwarbare situaties, en van 2014, het jaar waarin parlementsverkliezingen worden gehouden] bij: als er toch een wisseling van de wacht komt - wat nauwelijks te verwachten is - zullen de nieuwe machthebbers door de geruïneerde structuren met een zo goed als onbestuurbaar land te maken hebben.

Net als bij de invoering van de kiezersregistratie hebben de aanvoerders van het oranje project bij de aanpassing van de campagneregels niets anders voor ogen dan de uitsluiting van kiezers die een minder ontwikkeld politiek besef hebben. Het is geen geheim dat vooral de minstbedeelden, degenen die toch al in een uitzichtloze positie zijn gemanoeuvreerd, van de stembus worden weggehouden. Zij beschikken immers niet over het uithoudingsvermogen en de informatie om de registratieprocedure tot een goed einde te brengen.

Constitutioneel experiment

Het is veelzeggend dat oud-president László Sólyom, aan wie we toch geen invloed van internationaal links of van bewustzijnsverruimende middelen kunnen toeschrijven, heeft aangegeven dat hij de kwestie van de kiezersregistratie als een constitutioneel experiment beschouwt. En alsof de invoering van een inschrijvingsplicht nog niet genoeg is, wordt nu ook wettelijk vastgelegd dat er geen campagnemateriaal van politieke partijen te zien of te horen mag zijn op commerciële televisie- en radiostations of op nieuwsportals op internet. Het publiek zou anders door de advertenties in die media maar in de war worden gebracht.

Als dat het spoor niet toch al bijster is. Niets duidt er namelijk op dat de deelnemers aan de verkiezingsstrijd van 2014 het strijdtoneel binnen de bekende kaders zullen betreden. Vergeleken met de Fidesz-rechtstaat is zelfs de Griekse economie een wonder van stabiliteit. Het kiezersvolk wordt voortdurend gemonitord, en zodra de oppositie de overhand lijkt te krijgen, wordt er ingegrepen.

Regering laat zich door lafheid leiden

Op zulke momenten verschijnt er meestal een politieke entrepreneur, type Antal Rogán of János Lázár, ten tonele om een wetsvoorstel te lanceren. Het valt niet uit te sluiten dat straks om redenen van volksgezondheid de stemmen vanuit de Hongaarse Voetbalacademie dubbel zullen tellen of dat een nationaal adviesgremium onder leiding van Ferencváros-voorzitter Gábor Kubatov over de geldigheid van een registratie zal beslissen.

Dit zijn natuurlijk deerniswekkende schijnargumenten, nietwaar? Er was een tijd dat we dat gezegd zouden hebben. Het is geen geheim dat we in het voorjaar van 2010 nog moesten glimlachen over stukken die in detail uit de doeken deden hoe de toekomst er onder Orbán uit zou zien. Met een diepe zucht verspreidden we teksten die veronderstelden dat er een autocratie aan het ontstaan was. Maar het wordt langzamerhand tijd dat onze excuusbrieven de deur uitgaan. Na een decennium van Fidesz-retoriek mogen we er niet van uitgaan dat de regering zich door lafheid laat leiden. Wie een eerlijke wedstrijd onmogelijk maakt, verraadt niettemin angst. Wie ervan overtuigd is met zijn werk het algemeen belang en de hele samenleving te dienen, zou zonder meer de ring in stappen. Deze partij begint echter al voor de ring te manipuleren. Viktor Orbán en zijn selectie hebben Hongarije in een catch 14 gemanoeuvreerd, waarbij de kans op ontsnapping maar een fractie groter is dan uit versie 22. Knap werk, jongens!

Context

Een op maat gesneden wet

De wet waarover het Hongaarse parlement zich op 19 november buigt, garandeert in ieder geval de “gelijke behandeling” van alle politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne van 2014, schrijft Heti Világgazdaság op ironische toon.Volgens dit weekblad en vele anderen, hebben de nieuwe regels die de regering invoert in wezen slechts één doel: het veiligstellen van de voorsprong die de partij Fidezs van premier Viktor Orbán momenteel heeft.

Als de wet wordt aangenomen, zal de verkiezingscampagne vijftig dagen duren in plaats van zestig, en wordt partijreclame in private media en op websites verboden. Alleen publieke media mogen verkiezingsspotjes uitzenden, zondar dat hiervoor betaald hoeft te worden. Een kiescommissie, waarvan de leden voor negen jaar worden aangesteld door het parlement, waar Fidesz over een tweederde meerderheid beschikt, bepaalt de voorwaarden waaraan de uitzendingen moeten voldoen.

De partijen krijgen in totaal tien uur spreektijd op de vier TV-zenders en de drie radiostations, oftwel 12,5 minuten per dag voor alle partijen samen.

Het plakken van verkiezingsposters is toegestaan maar tegen betaling. Volgens het Slowaakse dagblad Pravda wordt deze sector gedomineerd door een bedrijf wiens directeur, Lajos Simicska, nauwe banden heeft met Fidesz.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp