Affiches met 'ja' en 'nee' versieren een winkelstraat in Dublin, 29 mei 2012.

Waarom dit begrotingspact noodzakelijk is

Op 31 mei spreekt Ierland zich in een referendum uit over het door Duitsland geïnspireerde begrotingspact. Irish Times adviseert de kiezers zich op de inhoud van dit verdrag te concentreren en niet op zaken die daarmee niets van doen hebben.

Gepubliceerd op 30 mei 2012 om 15:35
Affiches met 'ja' en 'nee' versieren een winkelstraat in Dublin, 29 mei 2012.

Aan het eind van een rauwe en vaak niet erg verhelderende campagne, stemmen we morgen over het begrotingsverdrag. Niet over het regeringsbeleid.

Ook niet over de tarieven van water of de nieuwe 'huishoudbelasting'. Zelfs niet over bezuinigingen. We stemmen over de vraag of we de regering toestemming verlenen het begrotingsverdrag te ratificeren en daarmee onze grondwet te wijzigen. Vanuit Europese optiek is het een ongebruikelijk en belangrijk democratisch recht, dat terecht wordt gekoesterd.

Het brengt echter ook een democratische verantwoordelijkheid met zich mee, waarbij van de kiezers wordt verlangd zich bij de stemming uitsluitend te laten leiden door het vraagstuk in kwestie. Wellicht is dat te veel gevraagd…

Een vogel kan niet met één vleugel vliegen

Net als bij de zeven eerdere referenda over EEG/EG/EU-integratie die onder de Ierse bevolking zijn gehouden, geeft Irish Times opnieuw het advies om ja te stemmen. Niet zozeer vanuit een onverbeterlijke en onkritische liefde voor Europa, maar vanuit een pragmatische beoordeling van de wezenlijke belangen van Ierland.

Nieuwsbrief in het Nederlands

Dat gold vroeger en dat geldt nu nog steeds. En vooral leeft bij ons het besef dat we bepaalde dingen beter samen met onze Europese partners kunnen doen en dat die samenwerking op sommige gebieden zelfs onontbeerlijk is.

Een duidelijk voorbeeld hiervan is de totstandbrenging van een monetaire unie en een eenheidsmunt. Die klus is nog niet geklaard - een vogel kan immers niet met één vleugel vliegen - en daarover gaat de stemming van morgen.

Het is belangrijk dat we in heel Europa een solide begrotingsfundament met gezond geld krijgen. Dan kunnen de eurolanden in een sfeer van solidariteit collectief leningen sluiten tegen een acceptabele rente. Dat is niet slechts een merkwaardig Duits idee, maar een economische realiteit.

En ja, het doet ook pijn

Voor niets gaat de zon op. Voor goedkoop geld moet door alle eurolanden een prijs worden betaald: begrotingsdiscipline, degelijke huishouding en wederzijdse-handhavingsmethoden. En ja, het doet ook pijn. Dat is de gedachte achter het verdrag waarvoor onze steun wordt gevraagd, en achter de voorwaarden die zijn verbonden aan financiering vanuit het Europese permanente noodfonds (ESM), waarop wij misschien opnieuw een beroep moeten doen.

En dit is niet, zoals degenen in het ‘nee’-kamp beweren, een 'verdrag voor bankiers' of een 'verdrag voor speculanten'. Integendeel, het gaat er juist om dat de lidstaten samen een front tegen de grillen van speculanten vormen door een munt te creëren die zo sterk en zo stabiel is dat de aanvallen van die speculanten daarop geen vat hebben.

In de prijs van geld, oftewel de rente, komen vooral het waargenomen risico en de gevoelde onzekerheid tot uitdrukking. Als we volgend jaar weer op de obligatiemarkten gaan lenen, zal dat ongetwijfeld - ongeacht of Ierland ja of nee stemt - een nieuwe periode van enorme onzekerheid betekenen met mogelijk torenhoge rentepercentages.

Waarom die noodvoorziening vrijwillig ontzeggen?

Daarbij vergeleken is de lagere rente die gepaard gaat met de reddingsoperaties binnen de eurozone, een veilige haven. Waarom in vredesnaam zouden we ons die noodvoorziening vrijwillig ontzeggen?

Maar al te vaak heeft het ‘ja’-kamp zich tijdens de campagne voor dit referendum defensief opgesteld en negatieve argumenten aangedragen, waarbij alleen de nadelige gevolgen van ‘nee’-stemmen voor het voetlicht werden gebracht.

Het positieve argument, namelijk dat het verdrag een essentiële, waardevolle bouwsteen in de constructie van onze eenheidsmunt is, moet echter ook worden gehoord.

Hoe dan ook, gaat u vooral stemmen! Het gaat om uw grondwet, uw munt, uw toekomst. Laat niet iemand anders voor u beslissen.

Campagne Sinn Féin

Nee tegen de “Duitse zweep”

Hoewel volgens de laatste peilingen 57 procent van de kiesgerechtigden tijdens het referendum dat morgen wordt gehouden, ja zullen zeggen tegen het begrotingspact, zijn de Ierse nationalisten niet van plan zich te onderwerpen aan de “Duitse zweep”. Dit schrijft de Volkskrantvandaag op zijn voorpagina. Het dagblad publiceert een reportage waarin militanten en Sinn Féin-aanhangers aan het woord komen. Zij denken er niet aan om ja te stemmen:

Wij willen onze eigen problemen oplossen zonder op de pijnbank te liggen van onze Europese vrienden. Voor mij en veel van mijn broeders hier gaat het om de liefde voor ons land. Vergelijk me met mijn postduiven. Ze worden gelost in Frankrijk en België, maar ze vliegen altijd weer terug.

Hoewel de uitslag van het referendum morgen pas bekend wordt gemaakt, is er volgens de Volkskrant reeds een winnaar: de linkse nationalistische partij Sinn Féin, de enige politieke partij die een ‘nee’-campagne heeft gevoerd en die volgens de meest recente peilingen momenteel de een na grootste partij van het land is.

Veel hebben ze daar niet voor hoeven doen, “de huis-, tuin- en keukenargumenten van Sinn Féin slaan aan”. De partij baseerde zich op onlangs ingevoerde maatregelen, zoals 'de huishoudbelasting', die de regering in het leven heeft geroepen om aan de eisen van de trojka (ECB/EU/IMF) te voldoen. “Ze hebben weinig met Europa te maken, maar leiden wel tot ongenoegen.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Ondersteun de onafhankelijke Europese journalistiek.

De Europese democratie heeft onafhankelijke media nodig. Voxeurop heeft u nodig. Sluit u bij ons aan!

Over hetzelfde onderwerp