Wesprzyj niezależne europejskie dziennikarstwo dostępne dla WSZYSTKICH, przekazując darowiznę na rzecz VoxEurop

Imigracja: Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie – Mohr
Cicero (Berlin)

Oni chcą nam tylko sprzedać polisę ubezpieczeniową!

Na tablicy: Stop! Eurosur

Drugiego grudnia Unia Europejska wprowadziła nowy system nadzoru granic zewnętrznych nazwany Eurosur. Ma on służyć skuteczniejszemu zwalczaniu nielegalnej imigracji i chronieniu przed kolejnymi tragediami, takimi jak ta, która miała miejsce trzeciego października w wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusa.

Dwa dni później komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström przedstawiła plan zapobiegania podobnym tragediom. Ma on zapewnić skuteczniejszą ochronę granic, wzmocnić współpracę między państwami członkowskimi i ulepszyć metody zwalczania przemytu nielegalnych imigrantów. Procedury uzyskiwania wiz przez rzeczywistych uchodźców mają być natomiast ułatwione. Środki te zostaną przedstawione Radzie Europejskiej 20 grudnia.