Firmy boją się jednolitego patentu europejskiego wprowadzonego 11 grudnia. „Polskie – bo zapłacą więcej za korzystanie z obcych technologii. Zachodnie – bo konkurenci łatwiej unikną odpowiedzialności za naruszanie praw”, wyjaśnia gazeta.

Cover

Patent pełen emocji – Gazeta Wyborcza

W wyniku ubiegłotygodniowych demonstracji studenckich premier Viktor Orbán zapowiedział uchylenie najbardziej kontrowersyjnego punktu reformy uniwersytetów: drastycznego ograniczenia liczby miejsc na uczelniach publicznych. W mocy pozostaje jednak druga część reformy zobowiązująca studentów otrzymujących stypendia do kilku lat pracy na Węgrzech po uzyskaniu dyplomu. Organizacje studenckie zamierzają kontynuować protesty.

Cover

Rząd znosi limit miejsc na wyższych uczelniach – Magyar Hírlap

Kilka źródeł informuje, że bank może wkrótce zostać postawiony w stan oskarżenia jako osoba prawna. Francuski wymiar sprawiedliwości, który prowadzi od kwietnia w tej sprawie dochodzenie, podejrzewa, że instytucja ta pomagała swoim klientom unikać opodatkowania za pomocą kont założonych w w Szwajcarii. Kilku wysokich urzędników banku już zostało oskarżonych o współudział w nielegalnych transakcjach, pranie brudnych pieniędzy oraz ukrywanie aktywów.

Cover

Francuski wymiar sprawiedliwości szykuje się do zbadania sprawy UBS – Le Temps

Nowe kierownictwo największego niemieckiego banku (objęło ster rządów na początku 2012r.) obiecało zmianę kultury i odejście od strategii maksymalizacji zysku za wszelką cenę. Ale bank ugina się pod ciężarem spraw sądowych. 12 grudnia dokonano w nim przeszukania w ramach śledztwa o oszustwo podatkowe, które może sięgać setek milionów euro. 14 grudnia bank został skazany na zapłacenie rodzinie Leo Kircha odszkodowania, które może wynieść miliardy euro. Magnat prasowy oskarżył Deutsche Bank, który ogłosił w 2002r., że jego kondycja finansowa nie budzi zaufania, o spowodowanie krachu jego imperium.

Cover

Deutsche skandal Bank – Der Spiegel

Polska podpisała z Cyprem porozumienie, które utrudni Polakom fikcyjnie zatrudnionym na wyspie unikania podatków.Według ministerstwa finansów, na Cyprze działa około 5,000 polskich spółek trudniących się „optymalizacją obciążeń podatkowych”.

Cover

Raje utracone – Rzeczpospolita

Duński parlament przyjął ustawę zmierzającą do zwiększenia konkurencyjności branży energetycznej, zobowiązując duże firmy energetyczne do pisemnego wyjaśniania klientom, jak zmienić dostawcę. Jedno z takich przedsiębiorstw uważa, że przepis nie ma mocy i wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem u ustalenie, czy nie chodzi tu o rodzaj niedozwolonej pomocy publicznej dla producentów-dostawców.

Cover

Czy prąd jest o wiele za drogi? – Berlingske

Grecki Google zapłacił w latach 2009-2011 328 000 euro podatku od zadeklarowanych obrotów w wysokości blisko 7 milionów euro. W rzeczywistości obroty sięgają paru miliardów euro. Ale „należność za reklamę zakupioną przez greckich klientów trafia bezpośrednio na konta w Irlandii, gdzie mieści się europejska siedziba kalifornijskiej firmy i gdzie system podatkowy jest łagodniejszy.

Jak Google nas okrada – Ta Nea