Cover

„Danke, Herr Präsident”, tak gorąco Tageszeitung dziękuje już w tytule Christianowi Wulffowi. Podczas gdy w Niemczech – po słowach Angeli Merkel, która ogłosiła porażkę wielokulturowości – rozgorzała debata na temat imigracji i islamu, prezydent Republiki Federalnej, podczas swojej wizyty w Turcji, uspokajał. Oświadczył mianowicie, że tureccy imigranci wywierają pozytywny wpływ na społeczeństwo jego kraju. To „trafne słowa – ocenia berliński dziennik – w chwili, gdy rasizm znów nie jest żadnym dyshonorem w Niemczech”. Zresztą cała tamtejsza prasa cytuje zdanie wygłoszone w Ankarze przez Wulffa, który powiedział, że „chrześcijaństwo jest częścią Turcji”, kontynuując w ten sposób myśl wyrażoną na początku października w Bremie, gdzie stwierdził, że „islam jest częścią Niemiec”.