Cover

W raporcie skierowanym do hiszpańskiego premiera Mariano Rajoya, prezes EBC domaga się od hiszpańskich banków stosowania tylko „w ostateczności” eksmisji rodzin, które nie są w stanie spłacać kredytów mieszkaniowych.

To hiszpańskie ministerstwo gospodarki wystąpiło do EBC z wnioskiem o sporządzenie raportu, chcąc poznać opinię tej instytucji na temat nowej ustawy hipotecznej, która zabrania eksmisji w szczególnych przypadkach.

Według El País „nie ma wątpliwości, że kroki podjęte przez hiszpański rząd są w ocenie EBC niewystarczające”.