Cover

Jak donosi dziennik Troud, dwudziestego szóstego sierpnia rząd Bułgarii zdecydował się na bezprecedensowy program wymiany najwyższej rangi urzędników publicznych, co wielu obserwatorów określiło mianem politycznej czystki.

Zastąpieni zostaną urzędnicy odpowiedzialni za państwowy Fundusz Rolnictwa, Agencję Inwestycji, Archiwa, służbę celną, żandarmerię i Narodowy Instytut Statystyki, a także prezes Krajowej Agencji ds. Infrastruktury Transportowej.

Tymczasem parlament oznajmił, że zamierza zamknąć Ośrodek Badania Opinii Publicznej (największą sondażownię w kraju), której dalsze istnienie uznał za „pozbawione sensu”.