Cover

Przez pierwsze osiem miesięcy 2013 r. eksport produktów rolnych poza UE wzrósł o 11% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, przynosząc w sumie 1 mln wpływów.

W tym samym czasie portugalski eksport do Afryki Subsaharyjskiej zwiększył się o 160%, a konsumenci z południowo-wschodniej Azji kupili o 34,6% portugalskich produktów spożywczych więcej, donosiPúblico.

Najpoważniejszym odbiorcą – blisko 36% – portugalskich produktów, zwłaszcza wina, oliwy z oliwek, przetworów rybnych i piwa, jest Hiszpania.