Finlandia ujawnia kulisy pożyczki dla Grecji

Opublikowano w dniu 15 maja 2013 o 15:13

Według fińskiej minister finansów Jutty Urpilainen „Grecja chciała zachować to w tajemnicy”. Ale fiński Najwyższy Sąd Administracyjny postanowił inaczej i zobowiązał rząd do upublicznienia treści umowy podpisanej w 2012 r., co ten ostatni uczynił 14 maja.
Ateny zobowiązują się w umowie do udzielenia w zamian za pożyczkę gwarancji finansowych w ramach międzynarodowego planu ratunkowego.
Z opublikowanych dokumentów wynika, że Finlandia i Grecja otworzyły trzy konta bankowe, na które przekazane zostały pieniądze i papiery wartościowe służące za gwarancje.
Skargę do Sądu wniosła partia Prawdziwi Finowie i wiele mediów, między innymi Helsingin Sanomat. Dziennik wyraża zadowolenie z tej „oczekiwanej i ważnej decyzji”.

Pozwoli ona wzmocnić system oparty na przejrzystości i jawności wynikający z zasady jak najszerszego udziału w rządzeniu. Opinia publiczna ma prawo do informacji o każdym urzędowym dokumencie.[…]
Udzielanie pomocy słabym krajom strefy euro jest naturalnie trudną i kontrowersyjną kwestią w Finlandii. Tajne dokumenty tylko podważają zaufanie do decyzji podejmowanych przez polityków w warunkach zapaści europejskiej waluty.
Podczas kryzysu w strefie euro Finlandia, w odróżnieniu od innych krajów eurolandu, w zamian za udzieloną pomoc finansową domagała się gwarancji od tych, którzy przeżywają trudności. Umowa podpisana z Grecją posłużyła za wzór dla innego porozumienia zawartego z Hiszpanią w lipcu 2012 r.

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat