Europejska konsultacja na temat TTIP
Dortmund (Niemcy), 2 maja 2014. Flashmob przeciwko TTIP zorganizowany podczas przemówienia przewodniczącego PE Martina Schulza.

Przytłaczająca większość przeciwko sądom arbitrażowym

Opublikowano w dniu 30 stycznia 2015 o 17:56
campact  | Dortmund (Niemcy), 2 maja 2014. Flashmob przeciwko TTIP zorganizowany podczas przemówienia przewodniczącego PE Martina Schulza.

Komisja Europejska otrzymała 149 399 odpowiedzi w związku z publiczną konsultacją dotyczącą Mechanizmu ISDS (mechanizmu rozstrzygania sporów na linii inwestor-państwo) zawartego w Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), czyli negocjowanej obecnie przez USA i UE umowie o wolnym handlu. „Głosów popierających to rozwiązanie prawie nie było”, informuje Frankfurter Allgemeine Zeitung.

35 proc. wszystkich odpowiedzi nadeszło z Wielkiej Brytanii, 23 proc. z Austrii, a 22 proc. z Niemiec. W ankiecie praktycznie nie wzięli udziału obywatele krajów wschodnioeuropejskich. Zdaniem Komisji 97 proc. otrzymanych opinii zostało wygenerowanych przez internetowe platformy z gotowymi odpowiedziami, które przygotowały organizacje pozarządowe. Jak podaje dziennik –

Unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malström zastrzega, że nie jest to koniec porozumienia o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Konsultacja w tej sprawie nie miała być bowiem referendum, podkreślają źródła zbliżone do szwedzkiej komisarz. „Teraz potrzebujemy otwartej dyskusji opartej na wynikach konsultacji”, podkreślała Malström w Strasburgu.
Niemiecka gazeta pisze, że unijna komisarz nie przedstawiła konkretnych propozycji dotyczących naprawy ISDS, wspomniała jedynie o tym, że Komisja będzie pracować nad kilkoma sprawami, m.in. nad tym, by „TTIP nie ograniczało praw państw członkowskich do ochrony środowiska i konsumentów”.

Frankfurter Allgemeine Zeitung dodaje, że otwarcie nowych rozmów z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi oraz grupami interesów, takimi jak związki zawodowe, organizacje konsumenckie oraz przedstawiciele wielkich koncernów, jeszcze bardziej zmniejsza szanse na osiągnięcie porozumienia w sprawie TTIP przed końcem tego roku.

Newsletter w języku polskim

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat