Aktualności Transport kolejowy | Dane

Te sześć zestawień pokazuje, jak przystępne cenowo i szybkie są pociągi w Europie

Gdzie w Europie podróż pociągiem jest szybka i niedroga, a gdzie nie? Europejska sieć dziennikarstwa danych zebrała dane o trasach kolejowych z 28 europejskich stron internetowych przeznaczonych na rezerwacje, zbierając ponad 8 000 cen biletów za przejazd w jedną stronę, jak i czas podróży odnośnie 73 przykładowych tras

Opublikowano w dniu 23 grudnia 2019 o 17:19

Według badaczy transportu dwie największe bariery powstrzymujące przed podróżą koleją mieszkańców okolic nieodległych od stacji kolejowej, to koszt biletu i czas podróży. Podróż pociągiem może być po prostu zbyt droga i zbyt powolna w porównaniu z innymi środkami transportu. W kwietniu tego roku zebraliśmy ceny 8 000 cen biletów w jedną stronę, jak i czasów przejazdu koleją odnośnie 73 tras w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii i Norwegii, próbując ustalić, gdzie pociągi są szybkie, bilety niedrogie, a gdzie tak nie jest.

Przejazd pociągiem jest szybszy niż samochodem na 34 spośród 73 tras, których dane uzyskaliśmy. Ogólnie rzecz biorąc, pociąg wyprzedza samochód na dłuższych szlakach, gdy pokonuje większe odległości, z kilkoma wyjątkami, podczas gdy samochód często wygrywa na krótszych dystansach.

Jeśli chodzi o przystępność cenową, bilety w niektórych krajach są znacznie droższe niż w innych, w odniesieniu do mediany wynagrodzeń netto. Bilety są, co jest być może rzeczą paradoksalną, często droższe w krajach o niższych dochodach. Istnieją oczywiście wyjątki. Przejazdy koleją w Niemczech są na przykład, według naszych ustaleń, stosunkowo drogie.

Podróż między Madrytem a Barceloną kosztuje około 7 procent mediany dochodu netto w Hiszpanii. Ale pociągi między Madrytem a Barceloną są bardzo szybkie i przejazd koleją trwa o 3 godziny krócej niż samochodem. Kontrastuje to z sytuacją podróżnych w Rumunii wybierającymi się z Bukaresztu do Timisoary. Zapłacą nieco więcej za bilet, ale zamiast zyskać na czasie, faktycznie będą w drodze o 2 godziny dłużej niż gdyby pojechali samochodem.

Newsletter w języku polskim

Długie trasy

##Trasy średniej długości

##Krótkie trasy

Metodologia

Cena biletu kolejowego

Postanowiliśmy zebrać dane odnoszące się do tych samych 73 przykładowych tras, które posłużyły Komisji Europejskiej do przeanalizowania cen pociągów w Europie w 2016 r..

Dwa razy w kwietniu 2019 r. zebraliśmy dane dotyczące biletów kolejowych na przejazdy z wyprzedzeniem jednotygodniowym i jednomiesięcznym. Korzystaliśmy z krajowych stron na rezerwacje i uwzględniliśmy tylko pociągi bezpośrednie, bez pociągów nocnych. Na tyle, na ile to było możliwe, zbieraliśmy dane dotyczących biletów głównego przewoźnika w danym kraju. Zebrane ceny były najniższymi dostępnymi cenami, bez rabatów dla seniorów i studentów itp.

W celu obliczenia przystępności cenowej, mediana cen biletów została obliczona jako odsetek mediany dochodu netto w danym kraju. Dane dotyczące dochodów netto zostały pobrane z badania Eurostat SILC przeprowadzonego w 2018 r. i są zdefiniowane jako „całkowity dochód gospodarstwa domowego, który jest dostępny do wydania lub oszczędzania, podzielony przez liczbę członków gospodarstwa domowego w przeliczeniu na równoważną liczbę osób dorosłych”. Bardzie szczegółowe informacje na ten temat na. Czas podróży samochodem i długość tras oszacowano za pomocą Google Maps. Czas podróży pociągiem to całkowity czas podany na bilecie i może na niektórych trasach obejmować czas jednego lub więcej postojów.

Two times in April 2019, we collected train ticket data for journeys 1 day, 1 week and 1 month in advance. We used national booking websites and only allowed for direct trains and no night trains. When possible, we only collected tickets for the dominant carrier in a country. The prices collected were the cheapest available, not including senior or student discounts etc. 

Mean ticket prices were calculated as a percentage of median disposable income for each country to calculate affordability. Data for net incomes was retrieved from the Eurostat SILC survey for 2018 and is defined as “the total income of a household that is available for spending or saving, divided by the number of household members converted into equivalised adults”. It can be found here. Car travel time and route distance was estimated using Google Maps. Travel time for train is the total time on the ticket and may for some routes include one or more stops.

Cet article est publié en partenariat avec the European Data Journalism Network

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat