Kongres Eumans na rzecz Unii opartej na praworządności

Bez względu na to, czy chodzi o przestrzeganie mechanizmu warunkowości czy integralności terytorialnej Ukrainy, Europa musi we wszystkich swoich działaniach i inicjatywach egzekwować zasady, które chronią obywateli przed nadużyciami i naruszeniami ich praw. Zagadnienie to będzie głównym tematem kongresu założycielskiego ruchu EUMANS, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie.

Opublikowano w dniu 3 marca 2022 o 12:10

Agresja zbrojna Putina przeciwko Ukrainie sprawia, że konieczne jest pilne zajęcie się kwestią niezbędnych działań w obronie narodu ukraińskiego przy użyciu wszystkich instrumentów państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego.

Również z tego powodu zdecydowaliśmy się potwierdzić zorganizowanie kongresu założycielskiego ruchu EUMANS w Warszawie pod hasłem "The Open Congress of Citizens for Sustainable Peace, Freedom and Democracy", który odbędzie się 11 i 12 marca w Centrum Nauki Kopernik.

W dniu 16 lutego b.r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości odrzucił skargi rządów Polski i Węgier dotyczące funkcjonowania tzw. "mechanizmu warunkowości", który uzależnia wypłatę funduszy unijnych "od przestrzegania przez państwa członkowskie zasad państwa prawa". Warunkowość zawsze była uważana za ważną klauzulę, na którą można się powoływać w stosunkach z państwami członkowskimi i państwami trzecimi, gdy naruszane są prawa człowieka i zobowiązania międzynarodowe. Jest to zmiana podejścia i zwrócenie uwagi na podstawowe zasady Unii praktykowane już przez Komisję Europejską, która wcześniej wstrzymała wypłatę 36 miliardów dla Polski i 8 miliardów dla Węgier z funduszu naprawczego. Wyrok Trybunału w Luksemburgu pozwala teraz Komisji po raz pierwszy uruchomić mechanizm ochrony praworządności, co oznacza ostateczne zablokowanie wypłaty pieniędzy i nałożenie sankcji gospodarczych.

Taka sama metoda poszanowania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego jest potrzebna, by stawić czoła naruszeniom prawa humanitarnego spowodowanym atakiem na Ukrainę, przeprowadzonym przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina. Stoimy przed bezzasadną agresją wojskową przeciwko suwerennemu państwu, która nastąpiła po innej inwazji zakończonej przyłączeniem Krymu do Rosji i militaryzacją dużych obszarów południowo-wschodniej Ukrainy. Przeciwko tym naruszeniom prawa międzynarodowego, które przez lata powodowały śmierć cywilów, zniszczenia i destabilizację w kraju, który próbował odnaleźć swoją drogę do demokracji.

Za deklaracjami przyjaźni i wsparcia dla "atakowanego serca Europy" muszą teraz pójść działania polityczne, tak aby słowa zamieniły się w czyny: pilne opowiedzenie się za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej i przedłożenie poszukiwania sprawiedliwości nad poszukiwanie okolicznościowego pokoju. Społeczność międzynarodowa wyposażyła się w Trybunał, który rozstrzyga spory między państwami i przed którym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zamierza postawić Putina z zarzutami o "ludobójstwo". Społeczność międzynarodowa ma również Trybunał karny właściwy do rozstrzygania w sprawach zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku należy wspierać Ukrainę w przedłożeniu sprawy Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości i w ratyfikacji Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, aby uruchomić jego jurysdykcję.

Aby nie pozostawić Ukraińców samych sobie i umocnić ich nadzieję na lepszą i coraz bardziej europejską przyszłość, instytucje UE muszą konsekwentnie wypełniać swoje obowiązki. W ostatnich dniach polski rząd ogłosił zobowiązanie do zniesienia "Izby Dyscyplinarnej" uznanej przez Trybunały europejskie i Komisję za dodatkowy zamach na niezależność sądownictwa.

Decyzja, którą należy potępić jako atak na prawa człowieka narodu polskiego, ale także, w perspektywie, na tych, którzy będą szukać schronienia w Polsce... Atak Rosji może sprowadzić z Ukrainy nawet cztery miliony ludzi, czyniąc Polskę jednym z głównych ośrodków przyjmujących, które będą musiały zachować się radykalnie inaczej niż to miało miejsce zaledwie kilka miesięcy temu na Białorusi.

Wiemy, że idealna demokracja nie istnieje i każdy kraj ma swoje problemy, ale to nie znaczy, że powinniśmy być tolerancyjni, kiedy młode lub kruche demokracje eliminują podział władzy lub łamią prawa człowieka. Więzienia, ośrodki dla migrantów, koszary, mniejszości różnego rodzaju i pochodzenia, prywatność, aż po szpitale i pełne poszanowanie prawa do ochrony zdrowia - i to nie tylko dlatego, że wciąż znajdujemy się w stanie zagrożenia pandemią.

Z tych wszystkich powodów Unia Europejska musi nie tylko uzbroić się w broń, której będzie mogła użyć w przypadku najpoważniejszych naruszeń, ale także wyposażyć się w trwałe mechanizmy stopniowego i skutecznego monitorowania i sankcjonowania zarówno wewnątrz Unii, jak i w pozostałych częściach świata, zaczynając od Europy, która nie jest częścią UE. Poszanowanie praworządności zasługuje na ciągłe dokumentowanie, zapobieganie, poszanowanie i ochronę, które należy prowadzić przy pełnym zaangażowaniu Parlamentu Europejskiego i samych obywateli.

Jednocześnie obywatele i obywatelki muszą być nadal szkoleni w zakresie stosowania narzędzi bezpośredniej demokracji uczestniczącej w ponadnarodowych i ogólnoeuropejskich sieciach obrony i zdobywania podstawowych wolności, od aborcji i samostanowienia o sobie po walkę ze zmianami klimatu.

Musimy wyposażyć Unię Europejską w przepisy, które zagwarantują pełne korzystanie z podstawowych praw i dokonywanie świadomych wyborów. Tylko w ten sposób będzie można stawić czoła nastrojom nacjonalistycznym i prohibicyjnym, które wciąż są obecne na naszym kontynencie.

Na spotkaniu w dniach 11-12 marca w Warszawie zostaną poruszone także te kwestie, aby określić konkretne cele, które należy zrealizować w ramach ogólnoeuropejskiej mobilizacji. Spotkanie ma charakter otwarty, informacje i rezerwacje 👉 EUMANS in Warsaw

Oprócz tego, że Europa nie będzie płacić za bycie wyśmiewaną, nadszedł czas, aby zainwestowała w zasoby i zasady, dzięki którym również obywatele będą szanowani przez swoje państwa, a także przez samą Unię.


Newsletter w języku polskim

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat