Zmiany w prawie azylowym

Opublikowano w dniu 22 grudnia 2011 o 17:22

Wnioskujący o prawo do azylu nie może być przemieszczany do kraju UE, gdzie „grozi mu nieludzkie lub degradujące traktowanie”, informuje Tageszeitung. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał takie postanowieniewobec sześciu uchodźców z Afganistanu, Iranu i Algierii, którzy przybyli do Wspólnoty poprzez Grecję, aby następnie złożyć wnioski o azyl w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Zgodnie z regulacją zwaną Dublin II, według której takie podania powinny być rozpatrywane w pierwszym europejskim kraju, do którego dotarli uchodźcy, zostali zawróceni do Grecji, gdzie warunki, jakie stworzono przybyszom, są uważane za katastrofalne.

Tak więc, powołując się na „Kartę praw podstawowych”, Trybunał podważył ową regulację. Zważywszy, że w 2010 r. dziewięćdziesiąt procent nielegalnych imigrantów dostało się na teren UE poprzez Grecję, Trybunał uznał, że „władze greckie nie są w stanie odpowiednio zarządzać tym napływem uchodźców”, co z kolei powoduje, jak zauważa TAZ, że warunki pobytowe przybyszów są często niedopuszczalne, a okres oczekiwania na rozpatrzenie ich podań wykracza poza granice rozsądku.

Z tej też przyczyny Trybunał uznał, że Londyn i Dublin nie mogą ignorować ryzyka, na które narażają ubiegających się o azyl, gdy wydalają ich do Grecji. W następstwie takiej decyzji państwa te, skoro przebywają w nich uchodźcy, będą już zobowiązane rozpatrzyć ich wnioski, wyjaśnia niemiecki dziennik, według którego Republika Federalna wciąż jednak nie jest jeszcze gotowa do zaakceptowania „ogólnej zmiany systemu dublińskiego”.

Newsletter w języku polskim

Are you a news organisation, a business, an association or a foundation? Check out our bespoke editorial and translation services.

Wspieraj niezależne dziennikarstwo europejskie

Europejska demokracja potrzebuje niezależnych mediów. Voxeurop potrzebuje ciebie. Dołącz do naszej społeczności!

Na ten sam temat